PCG Academia znalazła się w wąskim gronie dziesięciu firm informatycznych z Polski i ze świata, które uzyskały status WEBCON Premium Partner na rok 2023.  

PCG Academia i WEBCON współpracują na polskim rynku edukacyjnym od 2021 roku. W tym czasie, firma PCG już po raz drugi uzyskała status Partnera Premium firmy WEBCON.  

Status Partnera Premium nadawany jest rokrocznie, a otrzymują go firmy partnerskie charakteryzujące się wysokim wolumenem sprzedaży platformy WEBCON BPS oraz kompetencjami merytorycznymi w zakresie jej wdrażania i skutecznego wykorzystania przez klientów. Partnerzy Premium uzyskują od firmy WEBCON preferencyjne warunki zakupu licencji i mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w zakresie realizowanych projektów. 

PCG Academia jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych partnerów firmy WEBCON w obszarze wdrożeń dla klientów z sektora publicznego. Od momentu rozpoczęcia współpracy pomiędzy PCG a WEBCON, zrealizowaliśmy aż 9 wspólnych projektów, w ramach których przepracowaliśmy blisko 20 tys. godzin i oddaliśmy do użytkowania naszym klientom ponad 300 elektronicznych obiegów dokumentacyjnych. Odbiorcami naszych usług są uczelnie różnego typu i rozmiaru – od dużych, renomowanych uczelni tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Gdański Uniwersytet Medyczny, po wiodące uczelnie niepubliczne tj. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej czy Collegium Civitas.  

W toku odbytych wdrożeń dokonaliśmy połączenia platformy WEBCON z różnorodnymi systemami dziedzinowymi występującymi na uczelniach, w tym z systemem dziekanatowym USOS oraz z systemem PCG Dziekanat, a także z szerokim wachlarzem rozwiązań klasy ERP. Opracowaliśmy też trzy, autorskie aplikacje biznesowe oparte o WEBCON – moduł Oceny Pracowniczej, moduł Erasmus Without Paper oraz moduł e-Teczki Studenta i Pracownika uczelni. Platforma WEBCON BPS stała się również podstawowym narzędziem rozwoju dla systemów dziedzinowych posiadanych przez PCG tj. system dziekanatowy czy system rekrutacyjny.  

„W naszym portfolio na 2023 rok znajduje się kilkanaście nowych projektów na łączną kwotę blisko 20 milionów złotych” – mówi Łukasz Nowak, Wiceprezes PCG Academia. „Obserwujemy efekt kuli śnieżnej, gdzie jedno, z sukcesem zrealizowane wdrożenie prowadzi nas do dwóch kolejnych. Czujemy, że platforma WEBCON BPS ma realną szansę stać się sektorowym standardem na rynku edukacyjnym w Polsce i chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć”.  

Jesienią 2022 roku PCG Academia i WEBCON zrealizowali EZDAY, ogólnopolską konferencję podsumowującą pierwsze 18 miesięcy wspólnej pracy. Podczas wydarzenia omówiliśmy studium przypadku wdrożenia platformy WEBCON BPS w trzech bardzo różnych uczelniach. Przedstawiliśmy też uwarunkowania prawne dla realizacji wdrożenia e-teczki w szkołach wyższych. Wszystko to zostało uwiecznione w formie wideo relacji dostępnej na stronach PCG Academia w zakładce Blog. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem i do podjęcia współpracy z PCG Academia i WEBCON w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów występujących w Państwa organizacjach.