PCG Academia wraz z naszym partnerem, firmą Blackboard, są partnerami Konferencji „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości – Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II”. Przewodniczącym Konferencji jest prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska.

Konferencja „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości” ma na celu wspieranie uczelni w doskonaleniu ich systemów organizacyjnych. Celem konferencji jest również poddanie analizie pierwszych dobrych praktyk zarządczych i organizacyjnych we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki.

W ramach konferencji uznani eksperci w zakresie szkolnictwa wyższego, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, omówią skuteczne metody i praktyki zarządzania uczelniami. Przedstawione zostaną m.in. międzynarodowe standardy i efektywne rozwiązania z dziedziny zarządzania, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez polskie szkoły wyższe. W czasie dyskusji liderzy zarządzania uczelniami podejmą się również oceny rezultatów funkcjonowania Ustawy 2.0. Ponadto poruszona zostanie tematyka ewaluacji naukowej, nowych strategii i struktur uczelni oraz doskonałości naukowej.

W programie konferencji przewidziano cztery panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, „Nowy ład akademicki w zarządzaniu uczelniami”, zostanie poprowadzony przez prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Moderatorem drugiego z paneli, zatytułowanego „Nowe strategie i struktury organizacyjne uczelni”, będzie Prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski. Trzeci panel poświęcony zarządzaniu systemami nauki i szkołami doktorskimi poprowadzi prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. Ostatni z paneli, „Intercultural Management”, umożliwi zaś uczestnikom poznanie reprezentantów Clark University i ich doświadczeń w zarządzaniu uczelnią.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli także możliwość skorzystania ze stoiska PCG Academia, na którym będą mogli zapoznać się z ofertą nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią oraz proces dydaktyki.

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie jest połączone z 13th Intercultural Management Conference.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać na stronie wydarzenia: unifut.pl.

Do grona partnerów Konferencji należą również PCG Polska, Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Pearson. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.