W dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie będzie miało miejsce wydarzenie „Microsoft EduDays 2019 – Uczelnia Przyszłości”, organizowane przez Microsoft Polska wraz z partnerami. Do grona partnerów konferencji należy PCG Academia.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli szkół wyższych, zarówno władz uczelni, jak i wykładowców oraz pracowników naukowych. Wraz z prelegentami – ekspertami z firm technologicznych i uczelni – podejmą się dyskusji nad tym, jak mogą wyglądać uczelnie przyszłości.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie, jak szkoły wyższe mogą wykorzystywać najnowsze technologie w procesie zarządzania, nauczania i badań naukowych. Prelegenci pokażą, jak uczelnie mogą z sukcesem stosować rozwiązania takie jak Big Data, analityka, blockchain, sztuczna inteligencja czy platformy w chmurze.

Konferencję rozpocznie sesja plenarna, na której wystąpi m.in. prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Profesor przedstawi zebranym wyzwania stojące przed uczelniami w Polsce w kontekście Ustawy 2.0 oraz przybliży rola technologii we wsparciu wdrażania zmian.

Następnie tok konferencji przebiegał będzie w trzech równoległych sesjach: Zarządzanie uczelnią, Dydaktyka i badania oraz Technologie przyszłości. W ramach pierwszej z nich wystąpi dr inż. Ścibór Sobieski, Dyrektor Rozwoju Produktu PCG Academia. Nasz prelegent w prezentacji ”Uczelnia w liczbach, czyli jak w 15 minut dowiedzieć prawie wszystkiego o swojej uczelni” pokaże, jak można wykorzystać interaktywne narzędzia raportowe i analityczne do pozyskiwania i przetwarzania danych, tak by znaleźć odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania dotyczące uczelni.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli również możliwość odwiedzenia interaktywnej strefy Uczelnia Przyszłości, gdzie będzie można przetestować nowoczesne rozwiązania gotowe do wdrożenia na uczelniach, a także skonsultować się z ekspertami.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym MsMermaid w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny i szczegółowy program wydarzenia znajdują się na stronie Microsoft.[https://szkolyprzyszlosci.microsoft.com/EduDays2019/Maj172019] Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego KRASP oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.