W dniu 15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”, której partnerem została PCG Academia.

W ramach konferencji zaprezentowane zostaną badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” przeprowadzone przez PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. Przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, firm współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk oraz dyrektorzy wybranych szkół wezmą także udział w panelu dyskusyjnym na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w konferencji otrzymają zindywidualizowany raport przygotowany przez PCG, informujący o potencjale edukacyjnym absolwentów danej szkoły oraz ich losach akademickich w Społecznej Akademii Nauk. O tym, jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą eksperci PCG, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.