W dniach 29 stycznia – 1 lutego w Nałęczowie odbyła się konferencja zatytułowana „Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, a PCG Academia przyjęła rolę partnera wydarzenia.

W trakcie konferencji Mateusz Adamiak wraz z Markiem Legutko i Łukaszem Nowakiem poprowadzili dwie sesje warsztatów, w trakcie których przedstawili rezultaty zrealizowanego w roku 2016 projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”.

Przedstawili oni główne obserwacje i wnioski ze zrealizowanych dotychczas działań oraz zaprosili uczelnie reprezentowane podczas konferencji do udziału w drugiej części projektu, który zainicjowany został 31 stycznia w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie. Przedstawiciele PCG Academia zaprezentowali również praktyczne narzędzia, które uczelnie mogą wykorzystywać w celu zwiększenia efektywności rekrutacji studentów.

Szczegółowe rezultaty pierwszej fazy projektu zostały opisane i opublikowane w specjalnym, listopadowym dodatku do Dziennika Rzeczpospolita.

Materiały z warsztatów dostępne są poniżej.

Prezentacja o projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”

Prezentacja pt. „Przykłady wizualizacji danych z raportu na temat rekrutacji i losów kandydatów”