PCG Academia zaprasza wszystkich liderów uczelni do uczestnictwa w konferencji na temat akredytacji międzynarodowych, która odbędzie się 11 stycznia 2018 roku w Warszawie. Wydarzenie będzie nadzwyczaj interesujące dla wszystkich uczelni, które dbają o wysoki poziom kształcenia oraz chcą rozwijać poziom umiędzynarodowienia.

Konferencja jest organizowana przez nowo powstałe Stowarzyszenie na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni (Association of Polish Universities for Internationalization), którego celem jest wspieranie umiędzynarodowienia szkół wyższych w Polsce. Partnerem konferencji jest PCG Academia.

Event zgromadzi przedstawicieli polskich i zagranicznych uczelni, zwłaszcza kadry zarządczej, oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji akredytujących. Przyjrzą się oni zagadnieniu akredytacji międzynarodowych w kontekście internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, w szczególności ich roli w odniesieniu przez uczelnię sukcesu na globalnym rynku edukacyjnym.

Proces akredytacji zostanie omówiony zarówno z perspektywy uczelni, jak i z perspektywy instytucji akredytującej, co z pewnością przyniesie interesującą, a nawet zaskakującą dyskusję. Kompleksowe ujęcie tematu, zwykle rozpatrywanego tylko względem jednej ze stron, stanowi korzyść dla wszystkich uczestników. W ten sposób, dla przykładu, przedstawiciele uczelni uzyskają wprost od samych instytucji akredytujących informacje o najczęstszych słabych stronach polskich szkół wyższych, którą to wiedzę będzie można zastosować w praktyce do usprawnienia organizacji własnej uczelni.

Dyskusja pozwoli uczestnikom także na zidentyfikowanie korzyści płynących z międzynarodowych akredytacji dla uczelni oraz głębsze zrozumienie, jak akredytacje wspomagają rozwiązywanie aktualnych wyzwań, przed którymi stoją polskie uczelnie. Osobne sesje panelowe zostaną poświęcone akredytacji dla wyższych szkół inżynierskich i biznesowych. Konferencję zakończą warsztaty prowadzone przez ekspertów z międzynarodowych instytucji akredytacyjnych.

W roli prelegentów wystąpi wielu znamienitych gości, zarówno z Polski, jak i zagranicy, m.in. dr Zdzisław Rapacki – Prezes APUI, dr Phyllis Okrepkie – Prezes IACBE, Denis McGrath – Wiceprezes ENAEE, dr hab. Jan Fazlacić – Wiceprezes APUI, prof. Susan Hart – Dziekan Durham University Business School, dr Alenka Braček Lalić – Dyrektor ds. Akredytacji CEEMAN oraz wielu innych, w tym przedstawiciele EMEA, AACSB, EFMD, IACBE, AMBA oraz Ashoka.

Warto podkreślić, że udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Warsztaty zaś są bezpłatne tylko dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni. Rejestracja jest prowadzona poprzez stronę organizatora – www.apui.edu.pl.

 

Pobierz zaproszenie na konferencję

 

Obrady podczas Konferencji na temat Akredytacji Międzynarodowych APUI.

Na zdjęciu od lewej: moderator prof. Jan Fazlagić – Wiceprzewodniczacy APUI, EUP, prof. Łukasz Sułkowski – Prezes PCG Academia, Wiceprzewodniczący PKA, Uniwersytet Jagielloński, dr Frank Hoffmann – HHL Leipzig Graduate School of Management, prof. Urlich Hommel – Zastępca Dyrektora na Europę Środkowo-Wschodnią EFMD, dr Alenka Bracek Lalić – Dyrektor ds. Akredytacji CEEMAN.