„Biblioteka [w] transformacji” to ogólnopolska konferencja naukowa zaplanowana na 14-15 września 2023. Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do pracowników bibliotek naukowych oraz instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 

Konferencja ma na celu „wspólne poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy biblioteki rzeczywiście podlegają stałej transformacji oraz czy mogą ją inicjować i realizować w praktyce, stając się nie tylko przedmiotem transformacji, ale przede wszystkim jej podmiotem”. Podczas konferencji przyjrzymy się transformacji bibliotek w różnych kontekstach – roli bibliotek, zawodu bibliotekarza, POSużytkowników, innowacyjności, otwartości i wreszcie cyfryzacji.  

Pierwszego dnia wydarzenia, przedstawiciele PCG Academia opowiedzą o wdrożeniu najnowszej wersji repozytorium naukowego DSpace 7, realizowanego przez PCG dla dwóch największych ośrodków akademickich w Polsce, czyli dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom nowej wersji DSpace 7 biblioteki łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej mogą gromadzić treści cyfrowe i prezentować je w atrakcyjnej formie.  

Serdecznie zapraszamy do udziału i do spotkania z nami na konferencji! Program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://bg.uwb.edu.pl/bu/biblioteka-w-transformacji.

Zapisy trwają do 21 lipca 2023.