Przez dwa tygodnie w kwietniu 2019 roku PCG Academia realizowała warsztaty dla Pacific Adventist University z Papui-Nowej Gwinei. Warsztaty odbywały się w siedzibach PCG Academia w Warszawie i Rzeszowie.

Mieliśmy przyjemność współpracować z Panią Daphne Artango – kierownikiem ds. zapewniania jakości oraz Panią Martiną Makarai – zastępca sekretarza Pacific Adventist University. Przedstawicielom uczelni towarzyszyła Pani Sue Robb, właścicielka Southern Pacific Software Services, która współpracowała z nami w zakresie integracji systemu obsługi studiów Uczelnia 10 z systemem księgowym Attache.

W czasie warsztatów nasi goście poznali zaawansowane fukncje systemu Uczelnia 10. Dyskutowaliśmy również o dodaniu nowych modułów do systemu, takich jak harmonogramy oraz rekrutacja kandydatów spoza Krajowego Systemu Selekcji Studentów (National Student Selection System).

Ważnym elementem warsztatów była także wizyta studyjna w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyrektor Operacyjny ALK Maciej Madziński przedstawił ogólną wizję zastosowań ICT w zarządzaniu szkołą wyższą. Warsztaty stanowiły ponadto doskonałą możliwość dla naszego międzynarodowego zespołu i innych pracowników do wymiany doświadczeń z naszymi klientami zagranicznymi.

 

Pacific Adventist University (PAU) zlokalizowany jest w pobliżu Portu Moresby, stolicy Papui-Nowej Gwinei. Uniwersytet został założony w 1984 roku i obecnie oferuje studia licencjackie i/lub magisterskie w zakresie nauk o sztuce, nauk humanistycznych, biznesie, edukacji, naukach ścisłych, naukach o zdrowiu i teologii. Uczelnia charakteryzuje się dużym umiędzynarodowieniem oraz zróżnicowaniem kulturowym, zarówno wśród kadr, jak i studentów. Jako ciekawostkę warto dodać, że kampus PAU jest szeroko znany jako „ptasie sanktuarium” – jeden gatunek ptaka występujący na kampusie jest nawet unikalny dla całego regionu Pacyfiku.


Zarząd PCG Academia z naszymi gośćmi. Od lewej: Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes PCG Academia, Sue Robb, Leszek Lewoc – Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego PCG Academia, Martina Makarai, Łukasz Nowak – Wiceprezes PCG Academia, Daphne Artango.

 


Wizyta w siedzibie PCG Academia w Rzeszowie. Od lewej: z tyłu stoją Łukasz Mazur, Sue Robb, Martina Makarai, Daphne Artango, Rafał Wywrot oraz Paweł Trela, z przodu zaś Radek Cichoń i Łukasz Połeć.