Zespół PCG Academia zaprezentuje nasze rozwiązania i doświadczenia na stanowisku podczas konferencji Going Global 2019, która odbędzie się w dniach 13-15 maja w Berlinie. Organizowane przez British Council konferencje z cyklu Going Global corocznie przyciągają około tysiąca liderów z obszaru szkolnictwa wyższego.

Tematyka naszego stanowiska skupi się na trzech zagadnieniach:

  • Zarządzanie szkolnictwem wyższym na poziomie kraju;
  • Zrozumienie genomu studenta;
  • Organizowanie ekosystemu ICT w szkołach wyższych.

 

W obszarze zarządzania szkolnictwem wyższym na poziomie całego kraju podzielimy się naszym doświadczeniem z Papui-Nowej Gwinei, gdzie wspieramy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii (DHERST) w zarządzaniu scentralizowanymi procesami aplikacji na studia, selekcji kandydatów, wsparcia studentów, zapewniania jakości i innymi.

Pokażemy też, jak stosować narzędzia ICT oraz analitykę danych do zrozumienia genomu studenta dla lepszej rekrutacji, zwiększenia wskaźnika ukończenia studiów oraz optymalnego zatrudnienia.

Na koniec pokażemy, jak wykorzystać system obsługi studiów Uni10 jako kręgosłup ekosystemu ICT szkół wyższych.

Odwiedzający nasze stanowisko będą mogli zaangażować się w żywą dyskusję nie tylko z naszym zespołem kierowanym przez Prezesa – Prof. Łukasza Sułkowskiego, ale także z Maciejem Madzińskim – Dyrektorem Operacyjnym naszego partnera, Akademii Leona Koźmińskiego.

Niezwykle cieszy nas ta możliwość spotkania bardzo zróżnicowanej grupy liderów szkolnictwa wyższego z całego świata.