PCG Academia podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, dotyczącą wdrożenia najnowszej wersji repozytorium naukowego DSpace 7. W ramach umowy, PCG Academia dokona instalacji DSpace 7 na środowisku serwerowym uczelni, zintegruje DSpace 7 z systemami SAP, USOS i Sciencecloud, a także zaprojektuje i wdroży nowy, atrakcyjny interfejs użytkownika. Będzie to pierwszy etap projektu, mającego na celu wymianę open source’owego silnika, o który opiera się aktualnie RUJ – czyli Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamówienie zostanie zrealizowane w rekordowym czasie 21 dni od podpisania umowy z Uniwersytetem i będzie to pierwsze wdrożenie DSpace 7 na polskim rynku edukacyjnym.

Czym jest DSpace?

DSpace to oprogramowanie na licencji open source wykorzystywane przez ponad 2,000 instytucji naukowych, w tym jedne z najlepszych uczelni świata tj. PrincetonCambridge, czy uniwersytet Humboldta (pełna lista uczelni tutaj). Zaprojektowany w 2002 roku przez MIT Hewlett-Packarda DSpace, jest rozwijany i utrzymywany przez międzynarodową społeczność firm i ekspertów, dzięki którym uczelnie mogą bezpłatnie pozyskać licencję na jego wykorzystanie. Najczęściej, DSpace znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do dorobku naukowego i zarządzanie nim w bibliotekach akademickich i innych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Co nowego w DSpace 7?

DSpace 7 to długo wyczekiwany następca, szeroko wykorzystywanego DSpace 6, którego główne wyróżniki to:

 • Nowoczesny, responsywny interfejs użytkownika oparty o technologie Angular i Bootstrap;
 • Gruntownie przeprojektowany, samodokumentujący się interfejs integracyjny REST API;
 • Zaawansowane funkcje konfiguracyjne, umożliwiające budowanie hierarchii czasopism i odwzorowanie struktury organizacyjnej uczelni (kontekst wydziałowy).
 • Nowe obiegi dokumentów zawierające funkcjonalność „przeciągnij-upuść” i automatyczną ekstrakcję meta-danych z powszechnie wykorzystywanych formatów tj. PDF;

Doświadczenie PCG Academia

PCG Academia od 2019 roku blisko współpracuje z Biblioteką Jagiellońską, odpowiadając za rozwój i utrzymanie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), opartego o DSpace. W tym celu, w PCG Academia powstał dedykowany zespół, specjalizujący się w wykorzystaniu technologii DSpace do budowy uczelnianych repozytoriów naukowych.

Od 2021 roku, PCG Academia jest certyfikowanym partnerem LYRASIS, organizacji non-profit rozwijającej DSpace i szereg innych produktów tj. Fedora czy VIVO. Oznacza to, że PCG Academia blisko współpracuje ze społecznością odpowiedzialną za rozwój i popularyzację repozytorium DSpace w Polsce i na świecie. Dzięki temu, uzyskujemy bezpośredni dostęp do wiedzy na temat nadchodzących aktualizacji, nowych funkcjonalności, czy wsparcia technicznego. Mamy też możliwość kontrybucji do działań mających na celu rozwój technologiczny i popularyzację DSpace wśród uczelni.

Zakres usług PCG Academia

PCG Academia oferuje następujące usługi związanie z uruchomieniem i wykorzystaniem DSpace:

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna), lub
 • Aktualizacja istniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni;
 • Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię;
 • Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników np. CAS, LDAP, Active Directory, czy Azure AD;
 • Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni;
 • Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej;
 • Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA;

Kontakt i dodatkowe informacje

PCG Academia oferuję bezpłatną wycenę projektów mających na celu wdrożenie lub aktualizację repozytorium dorobku naukowego opartego o DSpace 7. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl