PCG Academia rozpoczyna drugi, wart ponad 3,15 mln złotych brutto, etap projektu, dotyczącego cyfryzacji procesów realizowanych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za pomocą platformy WEBCON BPS. W sumie, w ramach obu etapów projektu, Politechnika Krakowska zainwestuje aż 5,2 mln złotych brutto w odejście od papieru i dostosowanie uczelni do wymogów związanych z cyfryzacją, które na uczelnie narzuca ustawodawca. Z punktu widzenia skali i poziomu skomplikowania, projekt ten, będzie największym, dotychczas zrealizowanym wdrożeniem platformy WEBCON BPS w sektorze publicznym w Polsce i na świecie.

PCG Academia i Politechnika Krakowska rozpoczęły współpracę w kwietniu 2023 roku. W ramach pierwszego etapu wdrożenia, PCG Academia dostarczyła Politechnice najwyższy poziom licencji WEBCON BPS – bez ograniczeń czasowych, funkcjonalnych i dotyczących liczby użytkowników. Następnie platformę zainstalowano w środowisku serwerowym uczelni i rozpoczęto prace nad cyfryzacją procesów w pierwszych ośmiu obszarach: kancelaryjnym, organizacyjno-zarządczym, remontowo-inwestycyjnym, zamówień publicznych, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej, działalności projektowej oraz wniosków pracowniczych i socjalnych.

Zadania w ramach pierwszego etapu współpracy PCG z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki to m.in. integracja platformy WEBCONBPS z systemem Poczty Polskiej w ramach funkcjonalności e-nadawca, wdrożenie zaawansowanego skanowania OCR z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, a także integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Dalsza potrzeba cyfryzacji procesów stałą się podstawą do kontynuacji współpracy pomiędzy PCG Academia i Politechniką Krakowską i do podpisania kolejnej umowy. Tym razem, działaniem platformy WEBCON BPS zostały objęte między innymi: okresowa ocena pracowników, a także proces wnioskowania związany z ochroną danych osobowych, sprawami socjalnymi, regulaminem pracy, zatrudnianiem pracowników oraz narzędzie służące do zgłaszania problemów i awarii.

Docelowo, intencją Politechniki Krakowskiej, jest całkowite odejście od papieru w komunikacji ze studentem i pracownikiem uczelni, na rzecz elektronicznych obiegów dokumentów. Wdrażając WEBCON BPS Politechnika uzyska zgodność z aktualnie wprowadzanymi przepisami, dotyczącymi obowiązku posiadania systemu klasy EZD oraz integracji z krajowym z systemem e-doręczeń za pomocą dedykowanego modułu opracowywanego przez PCG Academia. Z kolei wykorzystanie nowoczesnej technologii low-code, o którą opiera się platforma WEBCON BPS, zagwarantuje uczelni większą autonomię w zakresie samodzielnego rozwoju i utrzymania systemu w przyszłości i znacząco obniży koszty jej funkcjonowania.

24-go października, w głównej siedzibie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni oraz firm PCG i WEBCON. W spotkaniu ze strony uczelni udział wzięli pan prof. Andrzej Szarata (Rektor), mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec (Kanclerz) oraz pan dr inż. Dariusz Żelasko (Dyrektor IT), ze strony PCG: pan prof. Łukasz Sułkowski (Prezes) i pan Łukasz Nowak (Wiceprezes), a ze strony WEBCON pan Łukasz Wróbel (Wiceprezes). Celem spotkania było podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac i przedstawienie planu działań związanych z zakończeniem projektu. Trwają także ustalenia dotyczące współpracy na gruncie dydaktycznym, mającą na celu popularyzację technologii low-code wśród studentów Politechniki Krakowskiej.

W sumie pracownicy PCG dostarczą do Politechniki Krakowskiej aż 12 tysięcy godzin prac analitycznych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych. Projekt realizowany przez PCG Academia dla Politechniki Krakowskiej jest największym wdrożeniem platformy WEBCON BPS zrealizowanym w sektorze publicznym – w Polsce i na świecie.

Wdrożenie WEBCON BPS w Politechnice Krakowskiej zostało sfinansowane z dwóch projektów – „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów w Politechnice Krakowskiej jest posiadanie rozwiązania ograniczającego kosztochłonność i czasochłonność obecnie obowiązujących procedur administracyjnych bazujących na papierowym przepływie dokumentów i ukształtowanie wraz z innymi systemami spójnego Systemu Zarządzania Informacją. Wdrażane rozwiązanie umożliwi pracownikom Politechniki Krakowskiej jego samodzielne modyfikowanie i rozbudowę za pomocą wbudowanych narzędzi wizualnych, bez konieczności programowania i zmian w kodzie źródłowym.

Press Release – PCG-WEBCON-Politechnika Krakowska

O firmie WEBCON

WEBCON jest największym polskim producentem platformy klasy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi oraz najważniejszym dostawcą systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w Polsce (według raportu Computerworld Top 200). Z platformy WEBCON BPS korzysta ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Polpharma, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud czy Pratt & Whitney Canada. Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili analitycy globalnego rynku IT – WEBCON jako jedyny polski dostawca został uwzględniony w raporcie agencji Forrester Research „Now Tech: Digital Process Automation”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych. Więcej informacji o firmie: www.webcon.com/pl

www.webcon.pl

O firmie PCG Academia

PCG Academia to lider na polskim rynku rozwiązań IT dla uczelni, obsługujący przeszło 70 szkół wyższych, w tym top 3 uczelni publicznych i top 3 uczelni niepublicznych wg. Rankingu Perspektywy 2023. Od 2021 r. PCG Academia jest Partnerem Premium firmy WEBCON i dostarcza licencje, doradztwo i usługi wdrożeniowo-utrzymaniowe związane z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS na uczelniach. W ciągu zaledwie 3 lat współpracy firma PCG zrealizowała 15 wdrożeń platformy WEBCON BPS w szkołach wyższych, rozwijając przy tym szereg modułów i funkcjonalności specyficznych dla sektora edukacyjnego, w tym, wymagany przepisami prawa moduł e-doręczeń. Platforma WEBCON BPS to system klasy EZD w rozumieniu aktualnie wprowadzanych przepisów, mających zapewnić całkowite odejście od papieru w instytucjach administracji publicznej do 2026 roku.

www.pcgacademia.pl

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS