PCG Academia wraz z partnerem, firmą Blackboard, uczestniczyła w największej cyklicznej konferencji dotyczącej tematyki jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania.

Konferencję „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian” – już jedenastą jej edycję – zorganizowała nieodpłatnie dla uczestników Fundacja Rektorów Polskich we współpracy z firmą Plagiat.pl.

W tym roku tematyka konferencji koncentrowała się na dwóch istotnych zagadnieniach: otwartej nauce oraz poziomie prac dyplomowych w świetle zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. Poświęcone im były dwa eksperckie panele dyskusyjne.

W obradach udział wzięło wielu ważnych przedstawicieli wiodących uczelni oraz instytucji reprezentujących społeczność akademicką w Polsce. Jednym z zaproszonych prelegentów był prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia i PCG Polska oraz wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczestnicy mieli również przyjemność wysłuchać Prezesa FRP prof. Jerzego Woźnickiego, Sekretarza Generalnego KRASP prof. Andrzeja Kraśniewskiego oraz Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Eweliny Pabjańczyk-Wlazło. Konferencję prowadził Piotr Kieraciński, redaktor naczelny “Forum Akademickiego”.

Podczas konferencji przedstawiciele uczelni mieli również możliwość zapoznania się z rozwiązaniami doradczymi i technologicznymi oferowanymi przez PCG Academia oraz z systemami LMS i analityki edukacyjnej firmy Blackboard. Blackboard, partner PCG Academia, jest największym na amerykańskim rynku producentem systemów LMS dla uczelni.

Udział PCG Academia i Blackboard w konferencji był jednym z etapów Akademii Innowacji dla Uczelni, realizowanej przez PCG Academia wraz z partnerami w dniach 21-25 maja 2018 r. w kilku miastach w Polsce.