Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie sięga po światowej klasy rozwiązanie do elektronicznego egzaminowania studentów – platformę Inspera. Tym samym, Uniwersytet Jagielloński dołącza do elitarnego grona uczelni na czele z Uniwersytetem Oksfordzkim, które w swojej codziennej praktyce wykorzystują Insperę do planowania i organizacji egzaminów online. Za sprawną realizację wdrożenia Inspery w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz integrację platformy z systemami wykorzystywanymi na uczelni odpowiada PCG Academia, wyłączny partner i przedstawiciel firmy Inspera w Polsce.  

Wydział Prawa i Administracji UJ od lat pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych wydziałów prawa w Polsce. W lutym bieżącego roku WPiA UJ wdrożył platformę Blackboard Learn Ultra, która dziś stanowi fundament organizacji kształcenia online na wydziale. Wdrożenie Inspery, to kolejny krok na drodze do zapewnienia studentom WPiA UJ najwyższej jakości usług w zakresie nauczania na odległość. W ramach wdrożenia, PCG Academia uzupełni integrację Blackboarda z systemem dziekanatowym USOS o integrację Blackboarda z Inspera. Dzięki temu możliwe będzie płynne przesyłanie danych o studentach i wynikach ich egzaminów pomiędzy wszystkimi trzema rozwiązaniami.   

Inspera to system stworzony z myślą o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu dużej liczby egzaminów – stacjonarnie i na odległość. Rozwijana we współpracy z brytyjskim Cambridge Assessment International Education Inspera, umożliwia cyfryzację wszystkich aspektów procesu egzaminowania studentów w szkole wyższej. Od planowania, poprzez projektowanie, skończywszy na ocenianiu – Inspera prowadzi swoich użytkowników przez proces egzaminowania online „krok po kroku”. System jest dostarczany do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service (SaaS) dzięki czemu jest nieustannie rozwijany o nowe funkcjonalności.   

W 2020 roku, w odpowiedzi na pandemię koronawirusa COVID-19, Inspera zaprojektowała i uruchomiła nowy moduł – Inspera Smarter Proctoring. Moduł ten umożliwia prowadzenie egzaminów online bez konieczności fizycznej obecności studentów na uczelni. Aplikacja nagrywa audio, video oraz zrzut z pulpitu komputera, na którym realizowany jest egzamin, a następnie przy pomocy mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) identyfikuje zachowania niepożądane i oznacza je do weryfikacji przez dydaktyka.     

Z Inspery korzystają uczelnie zlokalizowane w 19 krajach świata, realizując za jej pomocą ok. 5 milionów egzaminów rocznie. W Polsce Inspera działa m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej.   

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wideodemonstracją platformy Inspera oraz do kontaktu z PCG Academia, w celu uzyskania wyceny, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa uczelni.