PCG Academia rozpoczyna współpracę z kolejną, trzecią już, uczelnią o profilu ekonomicznym. Po zakończonych jesienią bieżącego roku, udanych wdrożeniach systemów DSpace na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz WEBCON BPS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, PCG Academia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.    

PCG Academia wdroży w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu platformę do automatyzacji i zarządzania procesami WEBCON BPS. Będzie to 18-te wdrożenie tego systemu w wykonaniu PCG Academia w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Tym samym, PCG umacnia się na pozycji lidera wśród dostawców systemów klasy EZD do instytucji sektora publicznego w Polsce oraz cementuje status Partnera Premium firmy WEBCON.  

W ramach świeżo podpisanej umowy, PCG Academia dostarczy do UE Wrocław bezterminową licencję, pozwalającą na wykorzystanie systemu WEBCON BPS przez nieograniczoną liczbę pracowników i studentów uczelni. W pierwszym etapie współpracy, działaniem platformy zostanie poddanych szereg procesów dotyczących zgłaszania przez pracowników uczelni zapotrzebowania na sprzęt i akcesoria. Dzięki temu, uczelnia spodziewa się przyspieszyć proces, podnieść jego efektywność, a jednocześnie gruntownie przetestować możliwości jakie daje WEBCON BPS. 

Dodatkowo PCG Academia, dbając o ciągłość działania systemu w uczelni, zapewnia gwarancję i wsparcie techniczne systemu (tzw. Software Assurance). Dzięki tym usługom, uniwersytet będzie posiadać stały, nieograniczony dostęp do najnowszych wersji platformy, regularnie publikowanych przez firmę WEBCON. Ponadto, uczelnia będzie mogła korzystać ze wsparcia technicznego konsultantów PCG w razie pojawiających się pytań lub potrzeb rozwojowych.  

Projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to krok w stronę odejścia od papieru i digitalizacji procesów obowiązujących w uczelni, zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2026 roku. Inwestycja w WEBCON, to również próba ograniczenia kosztów związanych z eliminacją papierowych dokumentów i przyspieszeniem realizacji procedur administracyjnych, na różnych polach funkcjonowania uczelni.  

O UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

Uczelnia stanowi nie tylko ważne centrum badawcze w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Bogata oferta edukacyjna zawiera 11 programów w języku polskim, 4 programy w języku angielskim, Szkołę Doktorską oraz studia doktoranckie dedykowane studentom zagranicznym. Dodatkowo, popularyzują inicjatywy takie jak Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Szkoła Giełdowa. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS