PCG Academia rozpoczyna współpracę z kolejną uczelnią zainteresowaną digitalizacją procesów i odejściem od papieru w komunikacji ze studentem i pracownikiem. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to już czternasta uczelnia, która z pomocą PCG Academia wdroży platformę WEBCON BPS, służącą do cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. 

W Wojskowej Akademii Technicznej platforma WEBCON posłuży do obsługi wniosków zakupowych i związanego z nimi raportowania do przyszłych planów zamówień publicznych. Efektem wdrożenia będzie automatyzacja tego procesu oraz zapewnienie nad nim pełnej kontroli. 

W ramach projektu zostanie również zaimplementowana struktura organizacyjna uczelni – od przełożonego, zastępcy po pracownika. Pozwoli to na automatyczne przydzielanie zastępstw zadań. Obieg ten jest uniwersalny i może być wykorzystywany przez uczelnię w przyszłych projektach.  

Wdrożenie platformy WEBCON ułatwi uczelni kontrolę nad realizowanymi procesami i podniesie efektywność zarządzania dokumentacją. Ponadto dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności zmniejszą się nakłady czasu i pracy wymagane do realizacji procesów. PCG Academia przeprowadzi również certyfikowane szkolenia dla przyszłych użytkowników systemu.  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to już czwarta uczelnia o profilu wojskowym w portfolio PCG Academia. Do grona naszych klientów należą już: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnika Morska w Szczecinie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Czujemy się zaszczyceni mogąc współpracować z topowymi uczelniami o profilu wojskowym, które kształcą osoby odpowiedzialne za obronność naszego Państwa.  

O WAT w Warszawie 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, z przeszło 70-cio letnią tradycją. Od lat jest klasyfikowana w gronie najlepszych uczelni technicznych. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP na 13 kierunkach. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia na ponad 20 kierunkach. W WAT funkcjonuje również Szkoła Doktorska, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. 

O PCG Academia i WEBCON BPS 

WEBCON BPS jest wiodącym narzędziem do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów na uczelniach. Sukces tego rozwiązania tkwi w elastyczności systemu i możliwości dostosowania się do indywidualnych potrzeb każdej uczelni. Dzięki zastosowaniu technologii low-code, pracownicy uczelni mogą w łatwy sposób wprowadzać zmiany w istniejących procesach samodzielnie, bez znajomości kodowania i angażowania dostawcy usługi.  

PCG Academia jest liderem na polskim rynku IT dla szkół wyższych, dostarczającym swoje rozwiązania do przeszło 70-ciu wiodących uczelni, w tym do tych ze ścisłej czołówki rankingu Perspektywy. PCG Academia jest Partnerem Premium firmy WEBCON dedykowanym do współpracy z instytucjami z sektora publicznego. Partnerzy Premium uzyskują od firmy WEBCON preferencyjne warunki zakupu licencji i mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w zakresie realizowanych projektów. Od momentu rozpoczęcia współpracy pomiędzy PCG a WEBCON, nasz zespół zrealizował szereg skomplikowanych projektów wdrożeniowych i integracyjnych. Odbiorcami naszych usług są uczelnie różnego typu i rozmiaru – od małych szkół prywatnych, artystycznych, wojskowych po duże politechniki i uniwersytety. Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli uczelni, jednostek samorządowych i innych organizacji zainteresowanych automatyzacją procesów z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS.   

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS