PCG Academia jako wyłączny przedstawiciel firmy Blackboard w Polsce, dostarczy Blackboard Ally for Websites – narzędzie zwiększające dostępność i atrakcyjność treści zamieszczanych na stronach internetowych, do Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dostępność jest jednym z najbardziej zaniedbywanych aspektów funkcjonowania stron internetowych, projektowanych na potrzeby polskich szkół wyższych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności stron internetowych prowadzonych przez podmioty administracji publicznej (w tym uczelnie), jest obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy o dostępności cyfrowej.

Co równie ważne, zapewnienie dostępności informacji i materiałów zamieszczanych na stronach internetowych uczelni przekłada się na lepsze doświadczenie potencjalnego kandydata na studia lub studenta, wydłuża czas jego przebywania na stronie, oraz stwarza równe warunki do uzyskania niezbędnych informacji dla wszystkich użytkowników strony, również dla tych posiadających specjalne potrzeby lub niepełnosprawności.

Blackboard Ally for Websites to innowacyjne narzędzie, monitorujące i zwiększające dostępność stron internetowych. Ally w warszawskim AWF-ie zostanie zintegrowany zarówno z głównym portalem uczelni, jak i ze wszystkimi stronami internetowymi występującymi w jego satelicie. W rezultacie działania oprogramowania, osoby odwiedzające strony internetowe AWF-u, będą w stanie otworzyć znajdujące się tam treści w dowolnym formacie, dopasowanym do swoich potrzeb lub preferencji, np.:

  • Audio – do odsłuchania w dowolnym momencie;
  • HTML – do wygodnego wyświetlenia m.in. na smartfonach;
  • Elektroniczny brajl – do wyświetlenia na czytnikach brajlowskich, wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową;
  • Epub – do wyświetlania na czytnikach książek elektronicznych;
  • OCR – do transformacji skanów do formatu tekstowego, umożliwiającego m.in. kopiowanie, wklejanie i wyszukiwanie.

Od strony władz i administracji AWF-u, Ally stanie się instrumentem bieżącej kontroli i monitorowania dostępności treści zamieszczanych na stronach internetowych uczelni. Ally umożliwi generowanie raportów „na życzenie”, które w dowolnym momencie wskażą miejsca na stronie internetowej uczelni, niespełniające ogólnie przyjętych standardów dostępności i wymagające korekty. Ponadto, Ally dostarczy wkładu do tzw. deklaracji dostępności, czyli opisu usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami jakie uczelnia przewidziała na swojej stronie internetowej.

Blackboard Ally for Websites jest siostrzanym rozwiązaniem dla Blackboard Ally, narzędzia wspierającego dostępność materiałów zamieszczanych na platformach e-learningowych, w tym platformie Moodle.  Blackboard Ally działa z powodzeniem w setkach szkół wyższych na całym świecie, w tym w Polsce – na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Politechnice Krakowskiej czy w Społecznej Akademii Nauk. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wideo demonstracją rozwiązań Blackboard Ally for Websites i Blackboard Ally oraz do kontaktu z PCG Academia, w celu bezpłatnego przedstawienia wyceny, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa uczelni.

Blackboard Ally

Blackboard Ally for Websites