PCG Academia współpracuje z UTH w Radomiu od kilku lat. Wcześniej wdrożyliśmy nasz system dziekanatowy, rekrutację oraz e-usługi. Teraz uczelnia zdecydowała się na rozszerzenie naszej współpracy i wdrożenie w ramach Projektu pn. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” narzędzia Anthology Ally w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności treści cyfrowych publikowanych w zasobach uczelni.  

Rozwiązanie Anthology Ally pomoże dydaktykom w tworzeniu wysokodostępnych i atrakcyjnych treści dla studentów, wspierając w szczególności studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Narzędzie to jest bardzo intuicyjne i łatwe w użyciu. Automatycznie bada poziom dostępności materiałów dydaktycznych umieszczanych na platformie, a w razie wykrycia niezgodności ze standardami dostępności, informuje dydaktyka krok po kroku jak je wyeliminować. 

Dzięki Anthology studenci mogą pobierać materiały dydaktyczne na komputery, czy też urządzenia mobilne takie jak smartfony i tablety w dogodnym dla siebie formacie. System umożliwia konwersję materiałów do alternatywnych formatów, dostosowanych do potrzeb studenta, takich jak audio, ePub czy HTML.  

Ally jest narzędziem wykorzystywany nie tylko przez studentów i dydaktyków, ale również przez administrację uczelni, która dzięki temu rozwiązaniu, będzie mogła generować raporty o poziomie dostępności wszystkich materiałów zamieszczonych na platformie, zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.1.  

Anthology Ally działa z powodzeniem w setkach szkół wyższych na całym świecie w tym w Polsce – na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku czy też w Społecznej Akademii Nauk. Cieszymy się, że do tego grona dołączy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.  

PCG Academia jest wyłącznym przedstawicielem firmy Anthology w Polsce. Jako lider na polskim rynku IT dla szkół wyższych, dostarcza swoje rozwiązania do przeszło 60-ciu wiodących uczelni, w tym do tych ze ścisłej czołówki rankingu Perspektywy.  

O UTH w Radomiu  

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu to uczelnia publiczna o szerokim profilu kształcenia z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją. Obecnie w ramach ośmiu wydziałów oferuje studia z różnych dyscyplin naukowych – technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. W Uczelni powołana została także Szkoła Doktorska, w której kształcenie przewidziane jest w dyscyplinach naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria lądowa i transport. Do chwili obecnej Uczelnię ukończyło ponad 50 tys. studentów. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ NARZĘDZIA ANTHOLOGY ALLY