Z powodu pandemii wiele dużych wydarzeń musiało zostać odwołanych – ale nie Konferencja LUMEN! Aby w tym szczególnie trudnym czasie nie przerwać tradycji „Lumenów”, tegoroczna edycja największego w Polsce spotkania liderów zarządzania uczelnią odbędzie się w trybie online.

VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Wobec niepewności dotyczącej dalszego przebiegu pandemii i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, w tym roku moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, a publiczność będzie miała możliwość oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań na czacie.

Odmienna będzie tylko formuła Konferencji – pod względem merytorycznym LUMEN to nadal wybitni eksperci, intrygujące dyskusje oraz najbardziej aktualne tematy. Edycja 2020 skoncentruje się na zagadnieniach związanych z jednej strony ze skutkami COVID-19, a z drugiej wdrażaniem Ustawy 2.0 i nowymi władzami rektorskimi.

Konferencja rozpocznie się od debaty poświęconej strategicznym wyzwaniom w szkolnictwie wyższym i nauce, w której udział wezmą wybitnej pozycji przedstawiciele MNiSW, RGNiSW, KRASP i FRP. W dalszej kolejności odbędą się panele poświęcone wydłużonej ewaluacji działalności naukowej, kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej nowoczesnej uczelni oraz funkcjonowaniu uczelni w erze post-COVIDowej, gdzie skoncentrujemy się na dobrych praktykach i nowych modelach działania.

W tym roku na uczestników czekać będzie jeszcze wyjątkowa dyskusja panelowa z udziałem rektorów wybranych na kadencję 2020-2024. Porozmawiamy o wyzwaniach czekających nowych liderów uczelni w najbliższych latach oraz programach rektorów-elektów.

Drugiego dnia Konferencji zaś odbędą się panele dyskusyjne poświęcone rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, które usprawniają kluczowe procesy realizowane na uczelniach, wspierając m.in. przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej, kształcenie na odległość, elektroniczne egzaminowanie studentów i zdalną obsługa studenta. W trakcie tych paneli wystąpią zarówno eksperci, którzy przedstawią proces wdrożenia i realizacji od strony praktycznej, jak również klienci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z korzystania z prezentowanych rozwiązań.

W roli prelegentów na Konferencji wystąpią uznani eksperci związani z sektorem szkolnictwa wyższego i nauki, reprezentujący różne ośrodki akademickie, instytucje i organizacje pozarządowe. Na Konferencji LUMEN 2020 wystąpią m.in. Dr Anna Budzanowska (Podsekretarz Stanu MNiSW) oraz Profesorowie: Zbigniew Marciniak, Jan Szmidt, Maciej Żylicz, Jerzy Woźnicki, Łukasz Sułkowski, Marek Kwiek, Andrzej Kraśniewski, Tomasz Szapiro, Elżbieta Żądzińska, Maciej Duszczyk, Aneta Pieniądz oraz Jan Pomorski. Głos zabiorą również młodzi reprezentanci środowiska akademickiego: Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji LUMEN 2020 na stronie www.lumen.edu.pl. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne. Nie zwlekaj – zapisz się już dzisiaj!

 

Organizatorem Konferencji LUMEN jest PCG Academia. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rektorów Polskich

 

Kontakt

telefon: (22) 53 53 712

e-mail: info@lumen.edu.pl