Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego (SEA) we współpracy z Komisją ds. Doskonalenia Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego organizują II Ogólnopolskie Seminarium SEA pt. „Metodyka e-learningu”.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w gronie osób zawodowo zajmujących się e-learningiem, zarówno praktyków z uczelni, jak i przedstawicieli firm ściśle współpracujących z uczelniami, w szczególności PCG Academia oraz Blackboard.

Seminarium podzielono na dwie części. Sesja plenarna obejmie wystąpienia dotyczące metodyki tworzenia kursów e-learningowych oraz kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie e-learningu. Przedstawione zostaną też praktyczne przykłady wykorzystania e-learningu przez polskie szkoły wyższe, m.in. Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki.

Na drugą część seminarium przewidziano warsztaty służące zdobywaniu nowych umiejętności w obszarze tworzenia dobrych kursów e-learningowych oraz efektywnego nauczania i egzaminowania drogą online. Dla uatrakcyjnienia spotkania po pierwszym dniu seminarium zaplanowano koncert w Pałacu Biedermanna.

Przedstawiciele PCG Academia i Blackboard będą obecni na wydarzeniu w roli prelegentów. Magda Sochacka, Director for Channel Partnership, wygłosi prelekcję o budowaniu dostępności kursów e-learningowych. Z kolei Anna Warda-Ritzen, analityk i ekspert produktowy, w formie warsztatów zaprezentuje w praktyce narzędzia Blackboard Ally i Blackboard Collaborate, umożliwiające tworzenie dostępnych i interaktywnych kursów e-learningowych oraz wspierające współpracę studentów i wykładowców online.

 

Seminarium odbędzie się 17-18 maja 2019 r. w Łodzi w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt udziału w seminarium wynosi 200 zł, przy czym w przypadku członków SEA koszty udziału pokrywa Stowarzyszenie. Rejestracja na wydarzenie trwa do 13 maja 2019 r.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem https://kdd.seminariumsea.uni.lodz.pl.

 

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu cyklicznych ogólnopolskich seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie E- learningu Akademickiego we współpracy z polskimi uczelniami. Projekt ma na celu rozwijanie i wspieranie e-learningu akademickiego. Cykl został zapoczątkowany w lutym tego roku na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.