PCG Academia dostarczy system rekrutacji i stworzy portal rekrutacyjny dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. System PCG Academia zastąpi dotychczasowe rozwiązanie IRK USOS’a.

Uczelnia zyska responsywne, intuicyjne i nowoczesne narzędzie do obsługi procesu rekrutacji studentów.

Dla ułatwienia procesu rekrutacji, zarówno od strony kandydata, jak i uczelni, UMCS po rozpatrzeniu ofert przetargowych wybrał system Rekrutacji Internetowej PCG Academia, który przez wiele uczelni uznawany jest za najlepszy z obecnie dostępnych na rynku systemów do internetowej rekrutacji kandydatów na studia.

System i portal rekrutacyjny, które wdroży PCG Academia, będą cechowały się przyjaznymi interfejsami, zaprojektowanymi zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na użytkownika, a ich użyteczność będzie stale monitorowana i optymalizowana, nawet po zakończeniu wdrożenia.

Portal będzie dostosowany do obsługi studentów zagranicznych – obok polskiej wersji językowej powstaną wersje: angielska, rosyjska oraz ukraińska. W konstrukcji portalu uwzględnione zostaną również potrzeby osób z niepełnosprawnościami – wszystkie narzędzia i treści będą zgodne z m.in. WCAG 2.0 i Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Ponadto, system zostanie wykonany w technologii Responsive Web Design, dzięki czemu będzie automatycznie dostosowywał się do rozmiaru okna przeglądarki, smartfonów czy tabletów. W czasach, gdy większość ruchu internetowego odbywa się poprzez urządzenia mobilne, ma to kluczowe znaczenie.

Tworząc system rekrutacji dla UMCS, PCG Academia dostosuje go do najbardziej aktualnych standardów i trendów związanych z budową aplikacji internetowych. System będzie napisany w oparciu o zasady czystego kodu z wykorzystaniem technologii umożliwiającej dobudowywanie nowych i zmianę istniejących modułów.

Wraz z wdrożeniem systemu utworzony zostanie elektroniczny obiegu dokumentów wewnętrznych na potrzeby komisji rekrutacyjnej, co pozwoli zredukować objętość dokumentacji papierowej i  zmniejszyć koszty, a w połączeniu z intuicyjnością interfejsu uprościć i skrócić proces rekrutacji.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 lipca 2019 roku. PCG Academia przeprowadzi również szkolenia z obsługi systemu oraz testy, w których udział wezmą użytkownicy platformy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Cyfrowe Lubelskie .

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powołany w niezwykle trudnych warunkach w 1944 roku, jest obecnie największą uczelnią publiczną we wschodniej części Polski. Uczelnia stale podnosi potencjał naukowo-badawczy, modernizując infrastrukturę oraz tworząc nowe laboratoria. Wysiłki te zostały docenione m.in. przez Komisję Europejską, która w 2017 roku przyznała uczelni prestiżowe Logo HR Excellence in Research za stwarzanie naukowcom jak najlepszych warunków pracy oraz zapewnianie odpowiedniej przestrzeni do rozwoju nauki zgodnie z europejskimi standardami.

UMCS szeroko rozwija współpracę z otoczeniem, zarówno krajowym, np. z władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami, jak też i międzynarodowym z ośrodkami naukowymi z m.in. Europy czy Chin. Jednocześnie uczelnia dba o rozwój oferty dydaktycznej i podnoszenie jakości kształcenia. Jak dotąd studia na UMCS ukończyło ponad 239 tys. absolwentów.

 

Więcej:

1. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,13558,podpisanie-umowy-na-nowy-system-rekrutacyjny-umcs,70590.chtm

2. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,13558,blisko-3-miliony-zlotych-na-dalsza-cyfryzacje-umcs,55800.chtm

 

Zdjęcie źdródło: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,umcs-zmieniamy-sie-z-toba,70219.chtm