Zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji „Uniwersytetu Przyszłości”, bezpłatnego cyklu webinariów, w ramach którego konsultanci PCG Academia, wspólnie z przedstawicielami współpracujących z nami uczelni, opowiedzą o praktycznych aspektach wykorzystania technologii informatycznych do obsługi uczelnianych procesów w obszarze nauki i dydaktyki.

HARMONOGRAM WEBINARIÓW

17 lutego – PCG Dziekanat 

PCG Dziekanat to system obsługi studiów opracowany przez PCG Academia, w ścisłej współpracy z grupą 40 znakomitych szkół wyższych. Aktualnie, uczelnie korzystające z systemu PCG Dziekanat przetwarzają za jego pomocą dane blisko 250 tys. studentów (1/6 populacji studentów w kraju). System PCG Dziekanat umożliwia efektywną i zgodną z przepisami prawa, realizację wszystkich procesów związanych z obsługą dydaktyki w szkole wyższej. W ostatnim czasie system PCG został przeniesiony do chmury Microsoft Azure, co dodatkowo poprawiło jego bezpieczeństwo i skalowalność.

Czytaj więcej

24 lutego – PCG Rekrutacja 

PCG Rekrutacja to kompleksowy system do zarządzania procesem rekrutacji, na który składają się portal kandydata, formularze rekrutacyjne oraz zaplecze dla pracownika biura rekrutacji i administratora. Oprócz funkcjonalności stanowiących branżowy standard tj. generowanie dokumentów rekrutacyjnych, płatności online czy automatyczne przeliczanie rankingów w oparciu o zdefiniowane kryteria, system oferuje szereg unikalnych możliwości tj. prowadzenie wielokanałowej komunikacji z kandydatem, czy elektroniczny obieg dokumentów.

Czytaj więcej

3 marca – PCG Ocena Pracownicza 

PCG Ocena pracownicza to nowy moduł systemu Sciencecloud, rozszerzający jego funkcjonalność o możliwość definiowania i prowadzania procesu wewnętrznej oceny pracowników uczelni. System, przeznaczony jest nie tylko dla władz i administracji uczelni, prowadzących proces oceny pracowniczej, ale również dla samych naukowców i dydaktyków, którzy mogą za jego pomocą monitorować swój wynik – w trakcie i po zakończeniu okresu objętego ewaluacją.

Czytaj więcej

10 marca – Repozytorium Naukowe DSpace 7 

DSpace 7 to najnowsza wersja globalnie wykorzystywanego repozytorium dorobku naukowego. Według bazy OpenDOAR, aż 40% repozytoriów na świecie działa w oparciu o DSpace. Podczas webinaru zaprezentujemy w pełni skonfigurowaną i zasiloną danymi wersję repozytorium DSpace 7. Opowiemy o procesie instalacji od zera lub migracji ze starszej wersji, w oparciu o doświadczenia Biblioteki Jagiellońskiej.

Czytaj więcej

17 marca – PCG Biuro Karier 

PCG Biuro Karier to platforma umożliwiająca studentom i absolwentom tworzenie indywidualnych profili na podstawie swoich kompetencji, umiejętności i zainteresowań. Na tej podstawie system proponuje studentom i absolwentom najlepiej dopasowane oferty pracy, stażu i praktyk. Pracodawcy mają możliwość sprawnego zamieszczania ofert, bezpośredniego komunikowania się z aplikantami, oraz prowadzenia procesu rekrutacyjnego w sposób elektroniczny. Pracownicy biura karier uzyskują stały wgląd w informację o profilach kandydatów wraz z dopasowanymi ofertami i złożonymi przez nich aplikacjami.

Czytaj więcej

24 marca – PCG Sylabusy 

PCG Sylabusy to w pełni webowe narządzie do zarządzania sylabusami w szkole wyższej. System umożliwia przygotowanie, wypełnienie oraz upublicznienie zatwierdzonych sylabusów. Rozwiązanie adresuje potrzeby uczelnianej administracji, dydaktyków, koordynatorów przedmiotów, studentów, a także kandydatów na studia. Produkt wspiera też standaryzację procesu tworzenia i zarządzania sylabusami w szkole wyższej i podnosi jego jakość.

Czytaj więcej

Udział w webinarach z cyklu „Uniwersytet Przyszłości” jest bezpłatny i niezobowiązujący. Rejestracja i zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej PCG pod adresem: www.pcgacademia.pl/wydarzenia.

Zapraszamy do rejestracji na wszystkie lub najbardziej interesujące Państwa wydarzenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem adresu e-mail: info@pcgacademia.pl lub pod numerem telefonu +48 669 917 029.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINARIA