Na początku lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło nabór wniosków w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.05: „Umiejętności w szkolnictwie wyższym – Nowe kierunki studiów/modyfikacja istniejących programów kształcenia – programy kompleksowe”.

Z naszej analizy wynika, że program ten stwarza możliwości zakupu nowoczesnych narzędzi IT wspierających proces kształcenia, oferowanych przez PCG Academia.

Działanie 01.05 cechują atrakcyjne warunki naboru:

 • 500 mln złotych w całkowitej puli budżetu;
 • 97% dofinansowania dla projektów;
 • 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (uproszczone metody rozliczania);
 • Długi termin naboru wniosków – do 31 października 2023 r.

Projekty w naborze muszą obowiązkowo obejmować realizację m.in. następujących elementów:

 • Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki (tzw. odpad studencki);
 • Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia;
 • Tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia.

Obszar tematyczny naboru sugeruje zakres tzw. miękkich projektów kompetencyjnych. Szczegółowa analiza wskazuje jednak, że nabór pozwala na nabywanie rozwiązań IT dedykowanych procesowi edukacyjnemu. Skuteczne prowadzenie zajęć w formie zdalnej i stacjonarnej (w ramach nowo tworzonych programów kształcenia), analiza postępów i zaangażowania studentów, a w konsekwencji przeciwdziałanie zjawisku odpadu studenckiego nie są możliwe bez wykorzystania systemów IT.

Rozwiązania oferowane przez PCG Academia, wpisujące się w założenia Działania 01.05 to m.in.:

 • Wielokrotnie nagradzany system elektronicznego obiegu dokumentów WEBCON BPS (nr 1 w Polsce wg. Rankingu Computerworld 2023), zawierający moduł analityczny, obrazujący wykorzystanie obiegów w procesach dydaktycznych.
 • Platforma edukacyjna Blackboard Learn (jedna z 3 najczęściej wykorzystywanych platform LMS na świecie), kompleksowo wspierająca kształcenie w formule zdalnej i stacjonarnej.
 • Platforma egzaminacyjna Inspera umożliwiająca prowadzenie zdalnego egzaminowania oraz raportowanie wyników egzaminów w powiązaniu z danymi o postępach studentów.
 • Repozytorium naukowe DSpace 7, pozwalające na samodzielne przeszukiwanie danych naukowych i poszerzanie wiedzy z każdego miejsca w jakim znajduje się student.

Wszystkie rozwiązania informatyczne oferowane przez PCG Academia są dostarczane w pakiecie z usługami szkoleniowymi wspierającymi rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani niezobowiązującą rozmową na temat wykorzystania narzędzi PCG Academia w opracowywanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: 669 917 029 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem, aby przeprowadzić dedykowaną demonstrację i przedstawić warunki współpracy. Służymy również wsparciem w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji projektowej.