Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy nabór, w którym Wasza uczelnia może zdobyć nawet 6 mln zł na zwiększanie dostępności, w tym wdrażanie narzędzi informatycznych wspierających studentów ze specjalnymi potrzebami. 

Konkurs o nazwie „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” to pierwszy nabór w ramach Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). W naborze udział mogą wziąć uczelnie oraz jednostki prowadzące szkoły doktorskie. 

Celem konkursu jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Do zdobycia jest łącznie 150 mln zł na realizację projektów mających na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego. 

Nabór podzielony jest na dwie ścieżki. Ścieżka START jest kierowana do uczelni, które chcą rozpocząć działania w zakresie podnoszenia dostępności, natomiast ścieżka ROZWÓJ do uczelni, które są w stanie sprostać wymogom określonym dla ścieżki START oraz chcą rozszerzyć swoje działania na rzecz dostępności. Maksymalna wartość dofinansowania na projekt wynosi 2mln zł dla ścieżki START oraz 6 mln zł dla ścieżki ROZWÓJ. 

Projekt musi mieścić się w wyznaczonych 8 obszarach tematycznych, wśród których znajdziemy m.in.  

Dostępność informacyjno-komunikacyjną, Dostępność cyfrową, Technologie czy też Usługi wspierające edukację. Wśród nich mieszczą się działania związane z wprowadzaniem rozwiązań IT dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych studentów np. umożliwiających prowadzenie egzaminów czy wykładów online, komunikację na linii student-uczelnia, załatwienie spraw studenckich przez Internet czy tworzenie repozytoriów materiałów dydaktycznych i naukowych. 

Zapewnienie pełnej dostępności dydaktyki nie jest dziś możliwe bez wykorzystania rozwiązań IT. Wszystkie rozwiązania IT oferowane przez PCG Academia są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki spełnianiu wysokich standardów dostępności. 

Nabór wniosków trwa od 23 października 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. Nie jest to wiele czasu na  

przygotowanie dobrego merytorycznie projektu, który w pełni będzie odpowiadał na potrzeby uczelni. Dlatego już teraz zachęcamy do kontaktu i skorzystania z merytorycznego wsparcia naszych Konsultantów w zakresie doboru najefektywniejszych rozwiązań IT obejmujących dostępność dla Państwa Uczelni. 

Kontakt:  

mail: info@pcgacademia.pl 

telefon: 669 917 029 

Zapraszamy także do bezpośredniej rozmowy podczas konferencji EZDAY (Kraków, 25 października) – prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu.