1 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustanowił nowy program „Nauka dla Społeczeństwa”.

W ramach Programu, uczelnie i instytuty naukowe mogą pozyskać od 100 tys. do 2 mln zł dofinansowania na realizację przedsięwzięć w obszarze doskonałości naukowej, w zakresie działań takich jak m.in.:

  • wsparcie w procesie kształtowania i wdrażania mechanizmów ewaluacyjnych, a także
  • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć.

W każdym z w/w działań, elementem wniosku mogą być koszty dostępu do oprogramowania, niezbędnego dla realizacji celów projektu. Ważne, aby oprogramowanie dostarczane było w formie subskrypcji, gdyż Program nie pozwala na zakup środków trwałych, w tym licencji wieczystych.

Sciencecloud to zintegrowany ekosystem rozwiązań IT, dostarczanych do uczelni i instytutów naukowych jako usługa w modelu subskrypcyjnym (SaaS). Sciencecloud, w sposób bezpośredni, wspiera realizację priorytetów zapisanych w Programie „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarze Doskonałości Naukowej.

 W skład Sciencecloud wchodzą następujące elementy:

  • Analityka naukowa – umożliwia monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców, z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników. Algorytmy Analityki, biorą też pod uwagę dodatkowe punkty generowane przez m.in. działalność artystyczną, projekty i wpływ na środowisko.
  • Ewidencja naukowa – pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN.
  • Repozytorium naukowe – umożliwia atrakcyjną prezentację dorobku naukowego uczelni w oparciu od dSpace 7 lub alternatywnie wykorzystując autorskie rozwiązanie PCG (dla małych i średnich uczelni).
  • Ocena pracownicza – umożliwia definiowanie i obsługę dowolnego procesu wewnętrznej, okresowej analizy pracowników w obszarach nauki, badań i dydaktyki, z wykorzystaniem danych z systemów zewnętrznych i uczelnianych.

Z Sciencecloud korzysta szerokie spektrum podmiotów podlegających ewaluacji naukowej. Są wśród nich duże uniwersytety (Uniwersytet Jagielloński), topowe szkoły niepubliczne (Uniwersytet SWPS), uczelnie artystyczne (Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie), a także instytuty badawcze (Instytut Badawczy Leśnictwa).

Poniżej udostępniamy Państwu wideo demonstrację głównych funkcjonalności systemu Sciencecloud. Jeżeli są Państwo zainteresowani dedykowaną prezentacją systemu dla Państwa instytucji lub chcą Państwo pozyskać wkład do wniosku o dofinansowanie w postaci opisu technicznego dowolnego z modułów Sciencecloud, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: +48 606 400 304, piotr.masalski@pcgacademia.pl.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD