Działając na wniosek uczelni przygotowujących zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017, organizatorzy Konkursu informują o podjęciu decyzji przedłużenia terminu zgłaszania projektów i przedsięwzięć do dnia 15 lipca 2017 roku.

Tym samym zgłoszenia mogą być rejestrowane on-line do dnia 15 lipca 2017 r. do godz 23:59 poprzez formularz udostępniony na stronie www.lumen.edu.pl.

 

Zaproszenie do Konkursu LUMEN 2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, iż firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich, organizuje drugą edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2017.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w 2015 roku przez PCG i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Celem konkursu jest identyfikacja najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i z zagranicy oraz dedykowany portal internetowy.

Nowa odsłona Konkursu LUMEN to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych praktyków zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: firmy Pearson Central Europe, dziennika Rzeczpospolita oraz programu Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca br. w trzech, równorzędnych Kategoriach:

  • Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
  • Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: ze studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

 

Szczegółowe zasady nadsyłania wniosków oraz harmonogram Konkursu określa uchwalony przez Kapitułę regulamin, który dostępny jest za pośrednictwem strony www.lumen.edu.pl.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz do identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzców Konkursu ogłosimy podczas uroczystej Gali będącej częścią konferencji LUMEN, organizowanej pod koniec listopada w Warszawie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z Biurem Projektu LUMEN pod numerem telefonu: (22) 53 53 712 lub pod adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

 

Piotr Dmochowski-Lipski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu PCG Academia Sp. z o.o