5 września 2016 roku, w godzinach 8:30-14:00, w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja „Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem”, podczas której przedstawiono rezultaty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i partnerami biznesowymi uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, opracowany został model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami.

W trakcie konferencji przyznano wyróżnienia – Złote Klamry Uniwersytetu Rzeszowskiego – szkołom ponadgimnazjalnym oraz firmom współpracującym z Uniwersytetem Rzeszowskim. Wręczenie nagród zostało poprzedzone wykładami merytorycznymi ekspertów z  dziedziny edukacji, szkolnictwa wyższego i biznesu.

Uroczystej inauguracji wydarzenia dokonał prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w MNiSW oraz prof. Czesław Puchalski, który z ramienia URz kierował projektem.

Marek Legutko, pierwszy Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a obecnie ekspert w PCG Polska i Partners in Progress, wygłosił wykład o tym, jakich kandydatów na studia potrzebuje URz, aby efektywnie realizować swoją misję.

Następnie kierownik Biura Karier URz, pani Karolina Niemiec, przedstawiła profil absolwentów kształconych przez Uniwersytet Rzeszowski. Natomiast pan Kamil Kipiel z fundacji ProInventum opowiedział o potencjalnych możliwościach współpracy URz z biznesem w obszarze B+R.

Przedsięwzięcie związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania w URz, jego aspekty i doświadczenia z nim związane zostały przedstawione z dwóch perspektyw: uniwersyteckiej – przez prof. Czesława Puchalskiego oraz biznesowej – przez Leszka Lewoca z Partners in Progress (grupa PCG Polska), a także pana Macieja Stanisławczyka z OPTeam S.A.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie prof. Łukasza Sułkowskiego, Wiceprzewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który zaprezentował możliwości wykorzystania danych ze zintegrowanego systemu zarządzania w procesie akredytacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym.