Firma Plagiat.pl wraz z Fundacją Rektorów Polskich organizuje kolejną edycją cyklicznej konferencji naukowej poświęconej tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania. W tym roku konferencja odbywa się pod tytułem „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk?”.

W ramach konferencji zaplanowano dwa główne panele eksperckie. W pierwszym z nich zaproszeni goście zmierzą się z pytaniem, jak Ustawa 2.0 wpływa na promowanie i przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej. Czy rozwiązania prawne powstałe w toku reformy szkolnictwa wyższego rzutują na rzetelność i integralność nauki? Jakie skutki mogą mieć wprowadzone zmiany dla kultury uczciwości akademickiej?

Swoje opinie na te kwestie przedstawią zaproszeni prelegenci: Prof. Andrzej Eliasz (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Prof. Ewa Chmielecka (FRP), Dr Iryna Degtyarova (FRP, EURODOC), Łukasz Kierznowski (Krajowa Reprezentacja Doktorantów) oraz Dominik Leżański (Parlament Studentów RP). Debatę moderował będzie Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP i Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Drugi z paneli eksperckich będzie dotyczył skutecznego zapobiegania plagiatom poprzez udoskonalanie systemów antyplagiatowym. Goście konferencji poznają innowacyjne rozwiązania w tym zakresie oraz zastanowią nad wpływem różnorodności i jakości zasobów baz danych na wyniki analizy antyplagiatowej.

Gospodarzem panelu będzie Dr hab. Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki), a uczestnikami debaty będą Prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Polska), Dr Aleksandra Bagieńska-Masiota (Uniwersytet SWPS), Dr Olaf Gajl (Ośrodek Przetwarzania Informacji-PIB), Dr Maria Tomaszewska (Akademia Leona Koźmińskiego), Sara Dobrzańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Legalna Kultura), Anna Słowińska (Plagiat.pl) oraz Marek Konieczny (PSRP).

Konferencję zakończy wystąpienie Marcina Wojnarskiego, założyciela i CEO Paperity, którego tematem będzie rola wielodziedzinowych agregatorów czasopism i artykułów Open Access we wzmacnianiu rzetelności naukowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 20 maja 2019 r. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konferencji: http://konferencjanaukowa.edu.pl/.