13 i 14 listopada 2017 r. w Warszawie społeczność akademicka spotkała się na III edycji Konferencji LUMEN, podczas której ogłoszono laureatów Konkursu LUMEN 2017 na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.