Za nami V jubileuszowa edycja Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN. Na Konferencji, która odbyła się 19 listopada 2019 roku w Warszawie, spotkało się 370 przedstawicieli środowiska szkolnictwa wyższego.

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, na Konferencji LUMEN 2019.

 

Przewodnim tematem tegorocznej Konferencji były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0 na poziomie uczelni oraz zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Dyskutowaliśmy o problemach finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i nowych wyzwaniach w zarządzaniu uczelnią wynikających z Ustawy 2.0, a razem z gośćmi z zagranicznych uczelni porównaliśmy kierunki zmian w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym.

W gronie prelegentów Konferencji znaleźli się m.in. Dr hab. Sebastian Skuza, Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Jerzy Szmidt, Prof. Łukasz Sułkowski, Prof. Wiesław Banyś, Prof. Taras Finikov, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, Prof. Wiesław Bielawski, Prof. Michael Dobbins, Prof. Zdzisława Dacko-Pickiewicz, Dr Gergley Kovats, Juan Ramon Alegret oraz Piotr Pokorny. Konferencję otworzyły zaś przemówienia Profesorów: Łukasza Sułkowskiego, Jerzego Woźnickiego i Jerzego Szmidta.

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, na Konferencji LUMEN 2019.

 

Dyskusjom towarzyszyły wykłady oraz praktyczne prezentacje rozwiązań informatycznych i organizacyjnych wspierających uczelnie w realizacji kluczowych procesów, a tym samym ich misji. Uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć rozwiązania oferowane przez PCG Academia, Blackboard,  Insperę, Pearson, Veriori, Wolters Kluwer oraz Amazon Web Services (AWS).

Szczególnym punktem Konferencji LUMEN 2019 było ogłoszenie laureatów III edycji Konkursu LUMEN na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: „Rozwój” (projekty i przedsięwzięcia w ramach strategicznego rozwoju uczelni), „Zarządzanie” (innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni) oraz „Współpraca” (kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni). Kapitule Konkursu przewodniczył prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami: Laureaci Konkursu LUMEN 2019

Wręczenie Nagród LUMEN 2019.

 

Organizatorami Konferencji i Konkursu LUMEN jest PCG Academia. Partnerem merytorycznym Konferencji jest Fundacja Rektorów Polskich. Do grona Partnerów Konferencji należą również Blackboard, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Inspera, Microsoft, Wolters Kluwer, Pearson, Veriori, Amazon Web Services (AWS) i PCG Edukacja. Konferencja objęta została patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Patronat medialny nad Konferencję sprawuje „Forum Akademickie”.