Dziewięć polskich uczelni znalazło się na Liście Szanghajskiej wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie, w tym dwie w Top 500. Najlepsze polskie uczelnie to Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, obie sklasyfikowane w grupie miejsc 401-500. 

Z obiema uczelniami blisko współpracujemy w zakresie zarządzania informacją naukową. Uniwersytety wykorzystują nasz system analityczno-ewidencyjny Sciencecloud do zarządzania nauką i wspierania procesu przygotowań do ewaluacji oraz dostarczane przez nas rozwiązanie partnerskie: repozytorium naukowe DSpace 7. Dodatkowo na WPiA UJ działa wdrożony przez nas system e-learningowy Blackboard Learn od naszego partnera Anthology. 

Kolejne polskie uczelnie w rankingu to: 

  • na miejscach 801-900: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
  • na miejscach 901-1000: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Warszawska. 

Wszystkim polskim uczelniom sklasyfikowanym w tegorocznej Liście Szanghajskiej serdecznie gratulujemy! 

Liderzy rankingu 

 

Czołówkę rankingu zdominowały uczelnie anglojęzyczne. Liderem Listy Sznaghajskiej już po raz 21. został Harvard University. Za nim na podium znajdziemy Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły kolejno: University of Cambridge, University of California-Berkeley, Princeton University, University of Oxford, Columbia University, California Institute of Technology (Caltech) oraz University of Chicago.  

Najwyżej sklasyfikowane uczelnie spoza USA i Wielkiej Brytanii to francuski Paris-Saclay University (15. miejsce) oraz zamykający pierwszą dwudziestkę ETH Zurich ze Szwajcarii. Z kolei pierwszą uczelnią spoza Europy i USA na Liście jest chiński Tsinghua University, który zajął 22. pozycję. 

O Liście Szanghajskiej 

 

Lista Szanghajska, a właściwie Academic Ranking of World Universities (ARWU), to ranking najlepszych szkół wyższych na świecie. Został opracowany w 2003 roku przez Center for World-Class Universities Szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong, a od 2009 roku publikuje go niezależna organizacja Shanghai Ranking Consultancy. 

W ocenie uczelni ranking stosuje sześć głównych kryteriów. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fieldsa, liczbę publikacji w czasopismach „Nature” i „Science”, liczbę publikacji, które znalazły się w indeksach cytowań Science Citation Index – Expanded i Social Sciences Citation Index, liczbę najwyżej cytowanych naukowców oraz stosunek osiągnięć do wielkości uczelni. 

Lista Szanghajska dostępna jest na stronie www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023