W komunikacji marketingowej PCG Academia często używamy sformułowania #PracujemyZNajlepszymi. Dziś uzyskujemy oficjalne potwierdzenie, że #PracujemyZNajlepszymi to nie tylko slogan a odzwierciedlenie stanu faktycznego. Opublikowany niedawno Ranking Szkół Wyższych Fundacji “Perspektywy” pokazuje, że do grona odbiorców usług PCG Academia należą jedne z najlepszych uczelni publicznych i niepublicznych w naszym kraju.  

Fundacja “Perspektywy” już po raz 24-ty publikuje Ranking najlepszych uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, publicznych akademii nauk stosowanych i publicznych uczelni zawodowych a także ranking indywidualnych kierunków studiów.  

Tegorocznymi zwycięzcami Rankingu Uczelni Akademickich są ex aequo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski. Obie te uczelnie od wielu lat i w szerokim zakresie wykorzystują systemy informatyczne dostarczane przez PCG Academia. Są to w przypadku obu uczelni: repozytorium naukowe DSpace 7 oraz system analityczno-ewidencyjny Sciencecloud, a w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego dodatkowo system e-learningowy Blackboard Learn wdrożony przez WPiA UJ, czyli najwyżej notowany wydział prawa i administracji w Polsce. 

Ścisła czołówka miejsc w Rankingu Uczelni niepublicznych również należy do uczelni współpracujących z PCG Academia. Ranking od wielu lat dominuje Akademia Leona Koźmińskiego, która jest jedną z najdłużej (bo już przeszło 10 lat) współpracującym z nami klientem. ALK w szerokim zakresie wykorzystuje system dziekanatowy PCG, naszą aplikację mobilną a także system egzaminacyjny Inspera. W podobnym zakresie z rozwiązań PCG korzysta Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, która dodatkowo w 2023 roku stała się użytkownikiem naszej platformy e-usług studenckich i administracyjnych opartej o WEBCON. Z kolei Uniwersytet SWPS jest zaawansowanym użytkownikiem naszego repozytorium DSpace 7 oraz systemu Sciencecloud, z pomocą którego SWPS raportuje dane w procesie ewaluacji naukowej do POL-on i PBN. 

Uczelnie zajmujące wysokie lokaty w krajowych i międzynarodowych rankingach to te od których najwięcej się uczymy. Są to klienci bardzo wymagający, których oczekiwania kształtują nasze produkty i motywują nas do stałego podnoszenia jakości naszych usług. To właśnie w toku rozmów z uczelniami takimi jak UJ czy ALK wykuwamy rozwiązania, które potem z powodzeniem sprawdzają się w innych uczelniach.  

Wszystkim uczelniom sklasyfikowanym w tegorocznym rankingu Perspektyw serdecznie gratulujemy, a Fundacji “Perspektywy” dziękujemy za wieloletni wysiłek związany z przygotowaniem i publikacją Rankingu. 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 dostępny jest pod adresem:

Ranking Perspektywy 2023