Efektywne przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej w obszarze twórczości artystycznej” będzie tematem najbliższego, bezpłatnego webinaru organizowanego przez PCG Academia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dniu 20 stycznia 2021 r. w godz. 12:00–13:00.

Temat ewaluacji naukowej omawialiśmy już na wcześniejszym cyklu spotkań #ocenadorobkunaukowego2.0, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nowe zasady ewaluacji są jednak odmienne dla dyscyplin artystycznych, dlatego nowy webinar pragniemy dedykować uczelniom artystycznym.

Na spotkaniu pokażemy, jak efektywnie zarządzać procesem przygotowania do ewaluacji działalności naukowej w uczelniach artystycznych. Swoją wiedzą podzieli się Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, oraz Prof. Wiesław Czołpiński, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne, reprezentujący Akademię Teatralną w Warszawie.

Na przykładzie Akademii Teatralnej omówimy dobre praktyki w zarządzaniu nauką dla pozostałych uczelni artystycznych. Akademia podzieli się też doświadczeniami, jak właściwie określić wymagania dla systemów IT wspierających ewaluację oraz jak wybrać system, który spełni wymagania i potrzeby szkół artystycznych.

Akademia Teatralna w Warszawie zdecydowała się na system Sciencecloud, którego uruchomienie realizuje PCG Academia. Prof. Wiesław Czołpiński opowie, jak przebiega wdrożenie systemu oraz jak wspólnie wypracowano specjalne rozwiązania odpowiadające na specyfikę działalności uczelni o artystycznym profilu.

Sciencecloud to zestaw usług dostarczanych w modelu chmurowym, które umożliwiają ewidencjonowanie, analizę i raportowanie informacji na temat działalności naukowej uczelni. W drugiej części spotkania Piotr Masalski, ekspert PCG Academia, zaprezentuje w praktyce aplikacje Sciencecloud: Ewidencja i Analityka Naukowa. Na przykładach przedstawimy funkcjonalności charakterystyczne dla uczelni artystycznych:

  • ministerialny słownik rodzajów osiągnięć w obrębie dyscypliny oraz klasy wybitności;
  • wyliczanie estymowanej wartości punktowej na podstawie rodzaju i wybitności;
  • możliwość edycji wartości średniej ocen eksperckich;
  • wypełnianie limitów osiągnięć artystycznych z uwzględnieniem współtworzenia;
  • algorytm klasyfikacji osiągnięć artystycznych w obrębie limitów;
  • uwzględnienie wszystkich wytycznych ministerialnych charakterystycznych tylko dla osiągnięć artystycznych w obrębie pierwszego kryterium.

Na webinarze będzie więc dużo praktycznych informacji  ̶  dowiedzą się Państwo, jak naprawdę przebiega wdrożenie w modelu Software as a Service oraz jak realnie działa system Sciencecloud na uczelni artystycznej. Wysoką jakość merytoryczną webinaru potwierdza patronat Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA). Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zapisz się na webinar