W dniu 9 lutego 2018 r. w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia oraz przy udziale dziesięciu firm dostarczających innowacyjne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni, odbyła się konferencja zatytułowania Akademia Innowacji dla Uczelni 2020.

Tematem wydarzenia było skuteczne wykorzystanie środków unijnych w procesie modernizacji systemów do zarządzania uczelnią oraz ich dostosowania do wymogów Ustawy 2.0.

Gości w imieniu Patrona konferencji – Fundacji Rektorów Polskich, powitał jej Prezes prof. Jerzy Woźnicki. Podczas swojego wystąpienia prof. Woźnicki zapowiedział realizację przez FRP i KRASP badania benchmarkingowego „IT w szkołach wyższych”. Następnie głos zabrał Prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, który zwrócił uwagę na te aspekty Konstytucji dla Nauki, które mogą wymagać dostosowania procedur i narzędzi wykorzystywanych na uczelniach (prezentacja tutaj). Jako trzecia wystąpiła p. Edyta Niemyjska-Czech, która dokonała przeglądu możliwości pozyskania finansowania projektów i inicjatyw podejmowanych na uczelniach w 2018 roku (prezentacja tutaj).

Główną część Akademii Innowacji 2020 stanowiły prezentacje innowacyjnych rozwiązań informatycznych oferowanych przez krajowych i zagranicznych dostawców usług dla uczelni. Prezentacje odbywały się w dwóch ścieżkach tematycznych. Na jednej uczestnicy poznali narzędzia wspierające zarządzanie uczelnią i obsługę studenta (systemy ERP dla uczelni, narzędzia do mobilnej obsługi studentów i aplikacje dla studenta), a na drugiej narzędzia wsparcia nauczania studentów – systemy LMS dla uczelni, system e-learningu dla studentów i inne rozwiązanie podnoszące skuteczność e-learningu dla studentów.

Rozwiązaniom wspierającym efektywne zarządzanie uczelnią została poświęcona ścieżka Manage & Administer, podczas której zaprezentowali się:

  • PCG Academia – pomysłodawca i organizator Akademii Innowacji 2020. Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia oraz Ścibór Sobiecki, Dyrektor Rozwoju Produktu przedstawili strategie budowania długoterminowych relacji uczelni z kandydatami, studentami i absolwentami za pośrednictwem systemu obsługi studiów Uczelnia 10.
  • ESCOLA – wyłączny partner technologiczny firmy PCG zaprezentował aplikację mStudia.pl. Jest to pierwsza i jedyna aplikacja dla studenta i dydaktyka dostarczana i utrzymywana w modelu Software as a Service (SaaS). Dzięki niej studenci i pracownicy uczelni uzyskują łatwy dostęp do wszystkich kluczowych informacji i zasobów uczelni w jednym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (www.mstudia.pl). Aplikacja dla studenta znacząco usprawnia mobilną obsługę studentów.
  • Bank Zachodni WBK – przedstawiciele Banku opowiedzieli o programie Santander Universidades oraz o Smartcard – pierwszej w Polsce Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z funkcją płatniczą. Bank Zachodni WBK S.A. jest partnerem strategicznym konkursu i konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN, organizowanych przez PCG.
  • ARCUS SI – firma zaprezentowała autorski system ERP dla uczelni one4all działający na bazie Microsoft Dynamics 365 i wspomagający zarządzanie uczelnią. System ten jest obecnie wdrażany we współpracy z firmą PCG Academia na Politechnice Poznańskiej.
  • INSPERA – firma zaprezentowała systemy do bezpiecznego, elektronicznego egzaminowania, przydatne w e-learningu dla studentów i nie tylko. INSPERA wraz z PCG dokonały wspólnego, zintegrowanego wdrożenia systemu PCG Uczelnia 10 i platformy egzaminacyjnej INSPERA na Akademii Leona Koźmińskiego. PCG Academia jest wyłącznym partnerem handlowym INSPERA w Polsce.

 

Rozwiązaniom wspierającym proces kształcenia poświęcona została ścieżka Teach & Learn, podczas której zaprezentowali się:

  • Wydawnictwo Naukowe PWN zaprezentowało rozwiązania edukacyjne dla rynku akademickiego – platformę IBUK Libra, ofertę szkoleń Instytutu PWN, usługę wydawniczą Publikujznami.pl oraz czasopismo „Niezbędnik Akademicki”. PCG Academia prowadzi rozmowy z PWN na temat integracji rozwiązań wydawnictwa z systemem Uczelnia 10.
  • SuperMemo – firma zaprezentowała swoją wielokrotnie nagradzaną platformę e-learningową, działającą w oparciu o autorską, przełomową metodę SuperMemo, która pozwala na zapamiętanie do tysiąca nowych informacji miesięcznie z blisko stuprocentową skutecznością. Za pomocą tego rozwiązania uczelnia może zapewnić wsparcie nauczania przez e-learning dla studentów. Rozwiązanie SuperMemo znajduje się także w ofercie handlowej PCG Academia.
  • Instructure – firma zaprezentowała Canvas, system klasy LMS dla uczelni (learning management system) obejmujący narzędzia do zarządzania kursem, wsparcia nauczania oraz analityki danych. Narzędzia analityczne Canvas można też stosować jako wsparcie dla procesu akredytacji i zapewniania jakości. Z systemu Canvas korzysta niemal 18 mln użytkowników.
  • Blackboard – firma zaprezentowała system LMS dla uczelni Blackboard Learn, rozwiązanie typu LMS połączone z narzędziami do analityki, aplikacją mobilną i systemem antyplagiatowym. Blackboard jest największym producentem systemów LMS dla uczelni i innych instytucji na amerykańskim rynku – system Blackboard używany jest przez blisko 70% uczelni i połowę dystryktów szkolnych w USA, a także 80% uczelni z czołówek globalnych rankingów. Z Blackboard korzysta 100 mln użytkowników na całym świecie.
  • itslearning – firma zaprezentowała system LMS dla uczelni i mobilną aplikację dla studenta itslearning. System oferuje także narzędzia do analityki edukacyjnej oraz rozbudowane opcje komunikacji wykładowcy i studentów, ułatwiające mobilną obsługę studentów. System itslearning ma 7 mln aktywnych użytkowników na całym świecie.

 

PCG Academia pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi dostawcami rozwiązań prezentowanych podczas Akademii Innowacji, a także blisko współpracuje z firmą AVISTA specjalizującą się w skutecznym aplikowaniu o środki w ramach programu POWER 3.5.

W ramach następnych kroków zachęcamy Państwa do umawiania wspólnych spotkań koncepcyjnych, podczas których przedstawiciele wybranych przez Państwa firm dostarczą dodatkowe informacje dotyczące oferowanych przez siebie rozwiązań oraz specjalnie przygotowane opisy umożliwiające skuteczne złożenie wniosku o finansowanie w programie POWER 3.5. Podczas spotkania omówimy również zagadnienia związane z integracją poszczególnych rozwiązań.

Dla ułatwienia komunikacji uruchomiliśmy dedykowaną infolinię, za pomocą której będą Państwo w stanie w łatwy sposób umówić spotkanie z dostawcami i z ekspertami ds. finansowania w dowolnie wybranej przez siebie konfiguracji.

Infolinia: (17) 777 37 00 prosimy wybrać połączenie z Działem Handlowym PCG Academia (opcja 3)