W dniu 7 kwietnia 2020 roku miała miejsce trzecia edycja Akademii Innowacji dla Uczelni, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie konferencja odbyła się w formule on-line.

Organizatorami Akademii Innowacji były PCG Academia oraz PCG Polska. Do grona Partnerów Konferencji dołączyły firmy: Blackboard Inc., Inspera, Escola, CloudTeam, Veriori, Aigorithmics. Konferencję objęły patronatem: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Forum Akademickie.

Podczas Akademii przedstawiciele uczelni w trybie online mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi i sprawdzonymi narzędziami wspierającymi dydaktykę i zarządzanie procesem kształcenia.

Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy wideo oraz prezentacje z Akademii Innowacji.


Otwarcie Konferencji

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pobierz Prezentację


Sciencecloud – zintegrowane zarządzanie informacją naukową w uczelni w modelu Software as Service

Piotr Masalski, PCG Academia

Pobierz Prezentację


Nauczanie na odległość z wykorzystaniem technologii Blackboard i MS Teams – zaproszenie do programu współpracy z uczelniami

Magda Sochacka, PCG Academia
Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
Paweł Morawski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

Pobierz Prezentację


Elektroniczne egzaminowanie studentów jako usługa – zaproszenie do programu pilotażowego dla uczelni realizowanego przez firmę INSPERA

Magda Sochacka, PCG Academia
Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
Adrian Wyszyński, PCG Academia
Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Pobierz Prezentację


Ally i Ally for Web – narzędzia dostępności cyfrowej w dydaktyce oraz możliwości ich sfinansowania z programu POWER 3.5 Uczelnia dostępna

Magda Sochacka, PCG Academia
Anna Warda-Ritzen, PCG Academia

Pobierz Prezentację


Wirtualne laboratoria

Tomasz Siemek, CloudLabs

 

Pobierz Prezentację


Akademickie Biuro Karier

Piotr Masalski, PCG Academi

Pobierz Prezentację


Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain

Paweł Stopczyński, Veriori

Pobierz Prezentację


Analityka danych w uczelni oparta o POWER BI

Grzegorz Zuszek, PCG Academia
Ireneusz Wochlik, Aigorithmics

Pobierz Prezentację


Aplikacja mobilna dla uczelni w modelu Saas

Krzysztof Wojewodzic, Escola

Pobierz Prezentację


Zakończenie Konferencji

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi