W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. w Warszawie, z inicjatywy firmy PCG Academia, odbyła się druga edycja konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016. Podczas konferencji przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym dokonali pierwszej, wspólnej prezentacji założeń Ustawy 2.0. W towarzystwie 200 zgromadzonych gości, prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS), prof. Marek Kwiek (UAM) oraz dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda) omówili konkurencyjne wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Debatę poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Ponadto konferencja LUMEN po raz kolejny już stanowiła forum do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią. Blisko 30 praktyków reprezentujących świat nauki i biznesu przez dwa dni dyskutowało na tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją. W 2016 roku do grona partnerów i organizatorów konferencji LUMEN dołączyła firma Microsoft Polska oraz Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.


Laureaci wyróżnień w projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”

Konferencja miała też zwrócić uwagę na często niedocenianą, choć kluczową kwestię współpracy uczelni ze szkołami średnimi. Jej znaczenie potwierdziły zaprezentowanie na LUMEN 2016 wyniki pilotażowego badania dotyczącego rekrutacji kandydatów na uczelnie oraz ich losów jako studentów. W projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” przeanalizowano dane 144 000 studentów (10% populacji), którzy studiowali w latach 2007-2012 na dziesięciu wybranych uczelniach. W toku analiz, zidentyfikowano dziesięć szkół średnich, które zapewniły badanym uczelniom najlepszych kandydatów na studia. W geście wdzięczności, podczas uroczystej wieczornej Gali, Władze uczelni partycypujących w projekcie wręczyły dyrektorom współpracujących szkół średnich honorowe wyróżnienia.

Uczelnia uczestnicząca w pilotażuWyróżniona szkoła
1Akademia Leona KoźmińskiegoI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Ruy Barbosy
2Politechnika KrakowskaZespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
3Politechnika WrocławskaIII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Adama Mickiewicza
4Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
5Uniwersytet Adama Mickiewicza w PoznaniuII Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Dąbrówki
6Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Wspólnej Europy
7Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieI Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8Uniwersytet SWPS w WarszawieI Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki”
9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w CiechanowieZespół Szkół nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza
10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w GnieźnieI Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Bolesława Chrobrego