Zapraszamy na trzy nowe, bezpłatne webinaria poświęcone efektywnemu zarządzaniu uczelnią w dobie kryzysu epidemiologicznego.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, jakimi cieszyły się dotychczasowe webinaria, Fundacja Rektorów Polskich i PCG Academia organizują II cykl webinariów „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki”.

Pierwszy cykl webinariów składał się z sześciu spotkań, omawiających kwestie kształcenia i egzaminowania online, rekrutacji na studia, ewaluacji naukowej, współpracy międzynarodowej, finansów oraz cyfryzacji administracji. Duża liczba uczestników każdego ze spotkań pokazała nam, jak ważna jest wymiana wiedzy w trudnych czasach i skłoniła do kontynuowania tej inicjatywy.

W ramach nowego cyklu odbędą się trzy nowe spotkania online dla liderów zarządzania uczelnią. Webinaria adresujemy zwłaszcza do rektorów, prorektorów i kanclerzy próbujących zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie swoich jednostek w dobie kryzysu epidemiologicznego. Naszym celem jest wsparcie liderów w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania uczelni w zupełnie nowej rzeczywistości.

Podczas webinariów podejmiemy nowe tematy, uzupełniające i rozszerzające dotychczasowy program spotkań:

  • 18.06.2020 – Strategie uczelni w obliczu epidemii
  • 25.06.2020 – Jakość kształcenia w czasie i po epidemii
  • 02.07.2020 – Wyzwania zarządzania uczelniami w i po epidemii

Nowe webinaria będą okazją do dalszych spotkań z ekspertami oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Na program każdego z webinariów składają się wystąpienia ekspertów w ramach moderowanej debaty, a także przewidziano czas na odpowiedzi na pytania z czatu kierowane do panelistów.

Webinaria będą się odbywać co czwartek w okresie od 18 czerwca do 2 lipca w godz. 13:30–15:00. Tak jak dotychczas, webinaria pozostają całkowicie bezpłatne.

Już dziś można zapisać się na wszystkie webinaria! Zapraszamy do rejestrowania się poprzez stonę internetową webinariów:

www.pcgacademiawebinaria.pl

Nie trzeba pamiętać o rejestrowaniu się co tydzień – od razu można zapisać się na wszystkie interesujące Państwa spotkania.

Cykl webinariów FRP-PCG Academia „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki” objęty jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego KRASP i Miesięcznika „Forum Akademickie”.