Już od trzech lat PCG Academia i Times Higher Education współpracują w ramach konferencji LUMEN. W tym czasie, partycypacja uczelni z Polski w głównym, najbardziej prestiżowym rankingu Times’a – THE World University Rankings, wzrosła z 19 uczelni w 2021 roku do 39 uczelni w 2023 roku. Statystyka ta, świadczy o stale rosnącej świadomości i zainteresowaniu polskich uczelni rankingiem THE, stanowiącym doskonałe narzędzie do budowania międzynarodowej widoczności i reputacji polskich szkół wyższych.  

Podczas konferencji LUMEN 2023, tradycyjnie już, nagrodziliśmy wszystkie uczelnie z Polski, które zostały sklasyfikowane w ramach tegorocznej edycji Rankingu. W tym roku, dodatkowo nagrodziliśmy również 5 najlepszych szkół wyższych z Ukrainy. Wspólna ceremonia rozdania nagród była elementem podkreślającym przyjaźń i ścisłą współpracę polskich i ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego.  

THE World University Rankings wyróżnia się kompleksową metodologią uwzględniającą każdy z obszarów działalności uczelni. W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education zastosowało 18 wskaźników obejmujących dydaktykę, badania naukowe, transfer wiedzy do gospodarki oraz umiędzynarodowienie. Metodologię wraz z wynikami edycji THE World University Rankings 2024 w imieniu Times Higher Education zaprezentowały i omówiły: Lachyn Italmazova, Commercial Director UK & Europe oraz Magdalena Marzec, Regional Manager UK & Europe w Times Higher Education. 

Uroczysta Gala rozpoczęła się punktualnie o godzinie 16:00. Ceremonię zainaugurowały okolicznościowe przemówienia prof. Łukasza Sułkowskiego (PCG), prof. Jerzego Woźnickiego (FRP) i Lachyn Italmazovej (THE). Następnie, na scenę zapraszani byli Rektorzy i Prorektorzy poszczególnych uczelni z Polski i z Ukrainy. W podniosłej i uroczystej atmosferze uhonorowano następujące uczelnie:  

POZYCJA W RANKINGU NAZWA UCZELNI OSOBA ODBIERAJĄCA NAGRODĘ
401 – 500 Sumy State University Prof. Vasyl D. Karpusha,
Rektor
601 – 800 Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Jarosław Górniak,
Prorektor ds. rozwoju
601 – 800 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW,
Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem
601 – 800 Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Zygmunt Lalak,
Prorektor ds. badań
801 -1000 Uniwersytet Medyczny w Łodzi mgr Paweł Zawieja,
Z-ca kanclerza ds. Organizacji i rozwoju
1001 – 1200 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż Leszek Magalas,
Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju AGH
1001 – 1200 Gdański Uniwersytet Medyczny dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed,
Prorektor ds. jakości kształcenia
1001 – 1200 Kharkiv National University of Radio Electronics Prof. Tatiana  Fesenko,
Profesor
1001 – 1200 Politechnika Gdańska prof. Dariusz Mikielewicz,
Prorektor ds. organizacji i rozwoju
1001 – 1200 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Anna Zakrzewska,
Z-ca kierownika Biura ds. Nauki i Rankingów
1001 – 1200 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu BRAK PRZEDSTAWICIELA
1001 – 1200 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prof. dr hab. Tomasz Hryszko,
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej
1001 – 1200 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK,
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych
1001 – 1200 Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie prof. Roman Cieślak,
Rektor
1001 – 1200 Uniwersytet Wrocławski BRAK PRZEDSTAWICIELA
1001 – 1200 Warszawski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Paweł Włodarski,
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
1201 – 1500 Ivan Franko National University of Lviv Prof.Vitaliy Kukharskyy, Vice-rector for Reseach
1201 – 1500 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL,
Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju
1201 – 1500 National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute Prof. Yevhen Sokol,
Rektor
1201 – 1500 Politechnika Łódzka dr hab. inż. Andrzej Romanowski prof. PŁ,
Prorektor ds. Kształcenia
1201 – 1500 Politechnika Opolska dr hab. inż. Marcin Lorenc,
Rektor
1201 – 1500 Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski,
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
1201 – 1500 Politechnika Śląska BRAK PRZEDSTAWICIELA
1201 – 1500 Politechnika Warszawska Prof. Jerzy Woźnicki,
Prezes Zarządu Fundacja Rektorów Polskich
1201 – 1500 Politechnika Wrocławska dr Jędrzej Leśniewski,
Dyrektor biblioteki
1201 – 1500 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Piotr Pietrzak,
Pełnomocnik Rektora ds. Rankingów
1201 – 1500 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Beata Królikowska,
Kierownik działu ds. studenckich
1201 – 1500 Taras Shevchenko National University of Kyiv Prof. Kseniia Smyrnova,
Vice-rector for International Cooperation
1201 – 1500 Uniwersytet Gdański dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG,
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
1201 – 1500 Uniwersytet Medyczny w Lublinie prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka,
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
1201 – 1500 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz,
Rektor
1201 – 1500 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Anna Chełmońska-Soyta,
Prorektor ds. umiędzynarodowienia
1501+ Politechnika Białostocka dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB,
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
1501+ Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał,
Prorektor ds. nauki
1501+ Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab Grzegorz Ostasz,
Prorektor ds. studenckich
1501+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH,
Rektor
1501+ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek,
Rektor
1501+ Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Łukasz Bogucki,
Prorektor ds. współpracy z zagranicą
1501+  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej BRAK PRZEDSTAWICIELA
1501+ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Marczuk,
Prorektor ds. Kadr
1501+ Uniwersytet Śląski w Katowicach BRAK PRZEDSTAWICIELA
1501+ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM,
Rektor
Reporter Akademia WSB dr Sabina Ratajczak,
Prorektor ds. Rozwoju
Reporter Politechnika Morska w Szczecinie dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. PM,
Prorektor ds. innowacji i rozwoju

 

W imieniu Organizatorów serdecznie gratulujemy wszystkim uczelniom, nagrodzonym w ramach tegorocznego Rankingu. Życzymy determinacji w dążeniu do osiągania jeszcze lepszych wyników w rankingu THE World University Rankings w kolejnych latach.  

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i do dalszego rozpowszechniania go w ramach Państwa stron internetowych i kanałów w social mediach. Warunkiem dystrybucji zdjęć i wideo jest odniesienie do strony internetowej PCG Academia (www.pcgacademia.pl) oraz wskazanie w treści komunikatu, że Gala rozdania nagród w rankingu THE World University Rankings jest integralną częścią konferencji LUMEN, organizowanej wspólnie przez PCG Academia, Times Higher Education i Fundację Rektorów Polskich. 

NAGRANIA WIDEO Z GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WUR 2023

 

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTEJ GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WUR 2024