Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych do uczestnictwa w konferencji online pt. Akademia e-learningu, która będzie miejscem dyskusji nad przyszłością kształcenia zdalnego. Konferencja organizowana przez Politechnikę Krakowską odbędzie się już 18 maja 2021.

Program Akademii e-learningu skupia się na aktualnych wyzwaniach związanych z e-learningiem i doskonaleniem kształcenia zdalnego zarówno od strony nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i metodyki nauczania. W ramach konferencji zaplanowano m.in. debatę dedykowaną wymianie doświadczeń jednostek uczelnianych zajmujących się nauczaniem zdalnym i omówieniu planowanej strategii działania na przyszłość. Konferencja obejmuje także liczne warsztaty, case studies prezentujące dobre praktyki z polskich uczelni oraz spotkania z firmami technologicznymi.

Na Konferencji będą mogli Państwo również spotkać przedstawicieli PCG Academia. Nasze ekspertki Magda Sochacka i Anna Warda-Ritzen – poprowadzą dwie prezentacje poświęcone narzędziom wspierającym kształcenie zdalne:

  • Intelliboard i Blackboard Ally – zintegrowane z Moodle narzędzia do analizy danych i budowania dostępności treści
  • Zabezpieczenie egzaminów zdalnych w Inspera

W pierwszej prezentacji ekspertki pokażą aplikację Intelliboard, która w oparciu o dane z Moodle dostarcza raporty na temat aktywności i postępów studentów na zajęciach online oraz program Blackboard Ally, zwiększający poziom dostępności zajęć zdalnych poprzez automatyczną konwersję materiałów dydaktycznych na formaty alternatywne (Braille, audio, e-book).

Druga prezentacja skupi się na systemie Inspera, który pozwala na bezpieczne przeprowadzanie elektronicznych egzaminów stacjonarnych i na odległość z wykorzystaniem wideo monitoringu studentów i elementów sztucznej inteligencji. Każde z prezentowanych rozwiązań może współpracować z systemem Moodle na uczelni.

Zachęcamy Państwa do udziału w Akademii e-learningu, która będzie wartościowym źródłem praktycznej wiedzy o realizacji kształcenia zdalnego. Agendę konferencji i zapisy znajdą Państwo na stronie https://www.akademia-elearningu.pl. Uczestnictwo w konferencji jest płatne.

Eksperci PCG Academia

Magda Sochacka

Od 10 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

Anna Warda-Ritzen

Anna Warda-Ritzen pracuje w PCG Academia na stanowisku Konsultanta ds. Kształcenia Online. Specjalizuje się w rozwiązaniach służących do zdalnego nauczania i elektronicznego egzaminowania dostarczanych przez firmy Blackboard, Open LMS oraz Inspera. Pracując w różnych sektorach, w Polsce i w Holandii, zdobyła szeroką wiedzę na temat analizy biznesowej w IT oraz procesu wdrażania rozwiązań informatycznych. Swoją pasję odkryła jednak w obszarze  IT w edukacji, w związku z czym stale pogłębia wiedzę na temat technologii wykorzystywanych w kształceniu online i chętnie się nią dzieli.