PCG Academia będzie miało przyjemność wystąpić na konferencji „Europejskie Trendy Edukacyjne – Nowe Perspektywy Nauczania na Odległość”, poświęconej kształceniu akademickiemu w dobie pandemii.

Konferencja odbędzie się 24 marca 2021 r. w Pałacu Staszica w Warszawie i będzie streamowana online dla uczestników. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Forum Prawa i Edukacji, którego Przewodniczącym Rady Programowej jest Prof. Jerzy Bralczyk.

Celem spotkania, cytując słowa Przewodniczącego, jest „odnalezienie szans i korzyści na przyszłość w tym, co obecnie traktujemy jako przejściową niedogodność i zawężenie perspektywy uniwersytetu będącego płaszczyzną realizacji idei mistrz-uczeń”.

Organizatorzy chcą podkreślić potrzebę kontynuowania relacji mistrz-uczeń, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju, które przynosi uczelniom korzystanie z różnorodnych form edukacji na odległość, takich jak możliwość podniesienia atrakcyjności studiów poprzez zwiększenie jakości i dostępności prezentowanych treści edukacyjnych.

Dlatego jednym z głównych tematów konferencji będzie zastosowanie narzędzi IT umożliwiających zdalną realizację procesu kształcenia oraz zapewniających sprawną komunikację dydaktyka ze studentem, a także tworzenie kompleksowych platform edukacyjnych i integracja tych narzędzi z systemami wykorzystywanymi na uczelni.

O tematyce tej opowiedzą m.in. przedstawiciele i partnerzy PCG Academia. O godz. 14:15 planowana jest prezentacja Efektywne egzaminowanie na odległość z wykorzystaniem rozwiązań Inspera – doświadczenia Akademii Leona Koźmińskiego, w której Anna Pałyga z ALK, Ambasador Marki Inspera w Polsce, oraz Anna Warda-Ritzen z PCG Academia opowiedzą o efektywnym egzaminowaniu zdalnym.

Z kolei o 14:30 Dr Paweł Morawski ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Ambasador Marki Blackboard w Polsce, zaprezentuje uczelniany ekosystem kształcenia hybrydowego z wykorzystaniem zintegrowanej platformy LMS Blackboard.

W ramach dyskusji zostaną ponadto omówione kwestie prawne, np. dostosowanie wewnętrznych przepisów uczelni do nowych standardów, oraz kwestie zapewniania jakości kształcenia zdalnego i jego efektywności.

Udział w roli prelegentów potwierdzili wspomniany już Prof. Jerzy Bralczyk, a także Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, Prof. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz Dominik Bralczyk – Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji.

Udział w konferencji jest płatny. Zapisy prowadzone są poprzez formularz na stronie EFPE. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Konferencji. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z nowych technologii w edukacji serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Formularz zgłoszeniowy na Konferencję ETE