Ewaluacja naukowa po wprowadzeniu w życie Ustawy 2.0 uległa radykalnym zmianom. Nowe zasady, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wymagają od uczelni monitorowania i analizowania dużych ilości danych dotyczących realizacji przyjętej strategii naukowej. Dla sprostania wyzwaniom zarządzania nauką coraz większe znaczenie mają narzędzia wspierające kadrę zarządczą uczelni, a także pracowników naukowych i administracyjnych, w gromadzeniu i analizowaniu danych.

Kwestie te były tematem organizowanego przez bezpłatnego webinarium „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0”, które odbyło się 19 marca 2020 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy mogli uczestniczyć w wydarzeniu razem z nami. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które podzieliły się swoimi pytaniami – każde z pytań stanowi dla nas bezcenną wskazówkę i pomoc przy organizowaniu kolejnych wydarzeń.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, które udostępniamy poniżej:

Podczas webinarium prof. Łukasz Sułkowski i Piotr Masalski zaprezentowali rozwiązanie PCG sciencecloud – ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane. Każda z aplikacji dostosowana jest do specyfiki działalności uczelni oraz wymogów nowej Ustawy i towarzyszących jej rozporządzeń. Dodatkowo są one dostarczane jako usługa (SaaS), co przynosi uczelniom wiele korzyści, m.in. szybkie uruchomienie aplikacji na uczelni, brak konieczności utrzymywania kosztownych serwerów i obciążania zespołu IT uczelni czy brak konieczności aktualizacji aplikacji w razie zmian prawnych – o zgodność z aktualną literą prawa dba PCG Academia wraz z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Ekosystem sciencecloud obejmuje trzy aplikacje: Analityka Naukowa, Ewidencja Naukowa i Repozytorium Naukowe.

Analityka Naukowa to aplikacja pozwalająca monitorować i symulować zapełnianie slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji dla lepszego wyniku punktowego. Do aplikacji można zaimportować dorobek naukowy z niemal dowolnego źródła, w tym z POLon, ORCID i różnych systemów bazodanowych funkcjonujących na uczelni. Analityka oferuje możliwość analizy poszczególnych dyscyplin pod kątem liczby N, slotów i punktów. Aplikacja opiera się na nowym algorytmie punktowym i została też wyposażona w algorytm optymalizacyjny.

Wszystkim uczelniom udostępniamy możliwość bezpłatnego testowania Analityki Naukowej przez 30 dni w ramach jednej dyscypliny. Usługę mogą Państwo przetestować na własnych, realnych danych. Skontaktuj się z nami: nr tel. 669 917 029 lub adres e-mail waldemar.chmura@pcgacademia.pl.

Ewidencja Naukowa jest to system do gromadzenia i przetwarzania dorobku naukowego uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW. Tak jak w przypadku Analityki dane publikacji mogą być pobierane z różnych źródeł, a także dodawane przez samych naukowców. System pozwala też łatwo wychwytywać błędy w danych i duplikaty publikacji.

Repozytorium Naukowe zaś to narzędzie do atrakcyjnej prezentacji dorobku naukowego uczelni. Tworząc to rozwiązanie inspirowaliśmy się repozytoriami uniwersytetów ze ścisłej światowej czołówki.

Ponadto na webinarium w krótki sposób przedstawiliśmy główne zmiany w procesie ewaluacji jednostek i pracowników, a także poruszyliśmy pokrótce aktualny temat prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Uczelniom zainteresowanym efektywnymi, lecz prostymi w obsłudze narzędziami dla e-learningu polecamy rozwiązania naszych partnerów: Blackboard CollaborateBlackboard Learn UltraBlackboard Open LMSBlackboard Ally oraz Inspera.