W trosce o ciągły rozwój i najwyższą jakość usług PCG Academia stworzyła nowy ekosystem rozwiązań IT – Educloud. Educloud zastępuje znany wcześniej system webdziekanat Uczelnia 10, jego dodatkowe moduły oraz rozwiązania partnerów PCG Academia.

Decyzja o powstaniu Educloud wynika z dynamicznego rozwoju firmy oraz chęci jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów poprzez odpowiadanie na oczekiwania uczelni. Prowadzone przez nas działania rozwojowe, takie jak udoskonalanie produktów, duży wzrost projektów IT realizowanych na uczelniach oraz nawiązanie nowych partnerstw, w tym porozumień na wyłączność (np. Blackboard), poskutkowały znaczącym rozszerzeniem naszej oferty.

Educloud upraszcza i porządkuje portfolio oferowanych produktów, a także pokazuje zależności między różnymi obszarami funkcjonowania uczelni. Educloud to świeże podejście do rozwiązań IT dla szkół wyższych. Jest to cały ekosystem nowoczesnych rozwiązań dla uczelni, obejmujący 13 uzupełniających się aplikacji, mogących działać we współpracy albo niezależnie.

Tym co wyróżnia ekosystem Educloud jest przede wszystkim działanie w chmurze oraz gotowość współdziałania z dowolnym systemem dziekanatowym i dowolnym źródłem danych. Rozwiązania składające się na Educloud cechują się nowoczesnymi interfejsami webowymi i mobilnymi, otwartością na integrację oraz możliwością rozwoju w ramach otwartych API.

Ekosystem dostępny jest w coraz bardziej preferowanym przez uczelnie modelu usługowym, gdzie zapewnione zostaje nie tylko wdrożenie produktu i jego utrzymanie, lecz także zagwarantowany ich dalszy rozwój.

Kluczową korzyścią Educloud jest przy tym kompleksowa obsługa od jednego dostawcy i w jednym standardzie rozwojowym, dzięki czemu kadrze uczelni jest dużo łatwiej zarządzać IT w instytucji. Wszystkie rozwiązania składające się na Educloud uczelnie mogą uzyskać w ramach tylko jednej umowy z PCG Academia.

Ponadto Educloud to dla uczelni łatwiejszy dostęp do innowacji, w tym zagranicznych. Dzięki partnerstwom PCG Academia ze światowymi liderami na rynku rozwiązań informatycznych, takimi jak Blackboard, Microsoft, Inspera i Veriori, uczelnie korzystające z Educloud uzyskują zagraniczne rozwiązania dostosowane do warunków i wymogów polskiego szkolnictwa wyższego.

W czuwaniu nad merytoryczną stroną rozwiązań Educloud i zapewniania zgodności systemów z aktualnymi przepisami PCG Academia wspierają dwie niezależne organizacje: Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rektorów Polskich.

 

Educloud został podzielony na trzy kategorie produktowe: Zarządzanie, Relacje i Kształcenie.

W części Zarządzanie umieściliśmy rozwiązania, które wspierają efektywne administrowanie uczelnią. Flagowy produkt tej kategorii to PCG Dziekanat, system dziekanatowy z nowym, responsywnym interfejsem webowym dla studenta i dydaktyka. Pozostałe produkty to system obiegu dokumentacji, zawierający katalog standaryzowanych dokumentów studenta, aplikacja mobilna uczelni, analityka oparta o Power BI oraz nowość: c-diploma – innowacyjne, wielokrotnie nagradzane rozwiązanie Veriori do bezpiecznej weryfikacji autentyczności dyplomów i certyfikatów.

Kategoria Relacje obejmuje rozwiązania, które pomagają budować długoterminowe relacje z kandydatami, studentami i absolwentami. System Prerekrutacja pozwala uczelniom na nawiązanie kontaktów z maturzystami, a Rekrutacja kompleksowo obsługuje proces rekrutacji. Rozwiązanie Retencja ma celu utrzymanie studentów i wsparcie ich w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego. Biuro Karier, zawierające zawiera m.in. wyszukiwarkę ofert dopasowanych do profilu studenta, wprowadza zaś studentów i absolwentów na rynek pracy.

W ramach kategorii Kształcenie zgrupowane są rozwiązania naszych partnerów – firm Blackboard i Inspera. W ramach Educloud dostępne są trzy kluczowe rozwiązania Blackboard. Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość Blackboard Learn Ultra to flagowy produkt Blackboard, popularny na całym świecie. Jest to rozwiązanie chmurowe, wyposażone w liczne aplikacje dodatkowe. Blackboard Open LMS stanowi zaś swego rodzaju nakładkę na Moodle, która podnosi atrakcyjność kształcenia opartego o tę platformę. Blackboard Ally z kolei to rozwiązanie do podnoszenia dostępności i atrakcyjności treści udostępnianych na dowolnej platformie e-learningowej. Inspera oferuje zaś narzędzie do elektronicznego egzaminowanie studentów, szeroko wykorzystywane w krajach północnej Europy i zyskujące popularność na Zachodzie.

Więcej o poszczególnych produktach Educloud przeczytasz na https://pcgacademia.pl/educloud.

 

Chcesz poznać możliwości Educloud? Masz pytania? Zamów demo i wypróbuj wszystkie funkcjonalności! Skontaktuj się z nami bezpośrednio: telefonicznie pod numerem +48 17 777 37 00 lub  mailowo na adres info@pcgacademia.pl.

 

Obejrzyj Educloud na naszych filmach: