„ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – EPAP@UMED” to tytuł projektu, który zrealizuje dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PCG Academia.

W ramach projektu PCG Academia utworzy na Uniwersytecie Elektroniczną Platformę Administracji Publicznej, składającą się z 15 e-usług. PCG Academia odpowiedzialna będzie zarówno za dostawę platformy, jak i jej wdrożenie oraz integrację z istniejącą infrastrukturą IT uczelni.

Platforma pomoże Uniwersytetowi zoptymalizować procesy administracyjne, w szczególności te związane z obsługą studiów i raportowaniem. E-usługi w ramach platformy będą służyć zarówno pracownikom administracyjnym uczelni, jak i studentom, podnosząc jakość obsługi studiów i usprawniając realizację kluczowych zadań w tym zakresie.

W ramach platformy funkcjonować będą m.in. system e-Rekrutacji, narzędzia do elektronicznego składania podania oraz wydania oświadczeń i zaświadczeń, e-Repozytorium, usługa elektronicznych płatności oraz e-Karta obiegowa. Drogą elektroniczną prowadzony będzie też proces przyznawania stypendiów dzięki modułowi e-Stypendium oraz proces ankietyzacji dzięki modułowi e-Ankieta. Usługi e-KRK oraz e-POLon zaś zapewnią efektywność procesu raportowania.

Platforma EPAP@UMED zostanie zrealizowana do końca 2019 roku. Uruchomienie platformy e-usług poprzedzą analizy przedwdrożeniowe oraz liczne testy funkcjonalne i penetracyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności platformy ze środowiskiem informatycznym uczelni i jej potrzebami. PCG Academia przygotuje również materiały instruktażowe dla użytkowników platformy.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powołano w 2002 roku, lecz historia uczelni sięga 1950 roku, kiedy to w Łodzi zaczęła działać Akademia Medyczna. Uniwersytet powstał z połączenia Akademii z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. Obecnie uczelnia składa się z pięciu wydziałów prowadzących 16 kierunków, na których kształci się 9,5 tys. studentów, w tym 750 na studiach anglojęzycznych.

Uczelnia jest otwarta na współpracę z podmiotami z sektora nauki i gospodarki, zarówno z kraju, jak i zagranicy, oraz aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, np. unijnym Alliance4Life. Uniwersytet wyróżnia się także nowoczesną, rozbudowaną infrastrukturą, obejmującą m.in. trzy szpitale i 80 klinik, w których pomaga się ok. 86 tys. pacjentów rocznie.

Zdjęcie: umed.pl.