Wraz z początkiem kwietnia 2019 r. Uczelnia Łazarskiego będzie dysponować kompleksowym systemem e-usług publicznych. W ramach umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a konsorcjum PCG Academia i Softar, firmy zapewnią oprogramowanie do realizacji aż 18 e-usług. Za jedenaście z opracowywanych usług odpowiada PCG Academia, pozostałe siedem wdroży zaś Softar.

Wśród e-usług, które zrealizuje PCG Academia znajdą się przede wszystkim rozwiązania związane z elektronicznym obiegiem dokumentacji, które w istotny sposób wesprą realizację procesów administracyjnych, zwłaszcza dziekanatowych. Wdrażane usługi pozwolą na szybką i sprawną, a do tego spersonalizowaną obsługę podań, wniosków, decyzji, odwołań, oświadczeń, zaświadczeń i kart obiegowych. W połączeniu z również wdrażanymi przez PCG usługami umożliwiającymi studentom i doktoratom elektroniczny wybór przedmiotów oraz elektroniczne zapisy na wizyty w różnych jednostkach uczelni i u różnych osób funkcyjnych, zapewnią one nową, lepszą jakość obsługi wszystkich osób kształcących się na uczelni.

Dodatkowo PCG Academia wdroży też rozwiązania usprawniające proces dyplomowania, obejmujące badanie prac dyplomowych pod kątem plagiatu oraz wymianę danych z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, w szczególności wysyłanie prac do ORPPD.

W ramach projektu powstaną również elektroniczne Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Wirtualne Biuro Porad Prawnych, które znacznie ułatwią funkcjonującym na Uczelni Łazarskiego CKP i Poradni Prawnej dostarczanie wysokiej jakości usług dla społeczności akademickiej.

Pozostałe z wdrażanych usług pozwolą zaś na zbieranie i przetwarzanie statystyczne danych do raportów i zestawień, obsługę procesu ankietyzacji, obsługę faktur, wsparcie obsługi konferencji oraz gromadzenie i publiczne udostępnianie plików, multimediów i innych treści cyfrowych poprzez e-Repozytorium.

Z poszczególnych usług, zależnie od jej rodzaju, będą mogli korzystać wszyscy interesariusze uczelni, począwszy od studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, przez pracowników (zwłaszcza dydaktycznych i administracyjnych), aż po interesariuszy zewnętrznych.

Realizacja projektu na Uczelni Łazarskiego obejmie nie tylko zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu e-usług, ale także zintegrowanie ich z istniejącym środowiskiem informatycznym uczelni. Przeprowadzone zostaną także testy sprawdzające funkcjonalność i bezpieczeństwo systemu.

Poprzez realizację wdrożenia PCG Academia ma nadzieję wspomóc uczelnię w optymalizacji procesów administracyjnych i dydaktycznych oraz podniesieniu ich efektywności.

 

Źródło zdjęcia: http://kataloguczelni.pl/uczelnia-lazarskiego-1152-galeria.html