Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Anna Pałyga, Kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce Akademii Leona Koźmińskiego, objęła rolę Ambasadora Marki Inspera. Jako Ambasador Anna Pałyga będzie promować dobre praktyki w zdalnym egzaminowaniu studentów oraz wdrażaniu nowych technologii służących e-learningowi.

Anna Pałyga jako Kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce jest odpowiedzialna na ALK za wdrażanie nowych technologii edukacyjnych, w tym rozwiązań wspierających kształcenie online i zdalne egzaminowanie.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) należy do ścisłej czołówki najlepiej zinformatyzowanych i zarządzanych uczelni w Polsce. Platformę do elektronicznego egzaminowania Inspera wdrożono na ALK w 2017 roku i zintegrowano ją z systemem obsługi studiów PCG Academia. Zapewnia to sprawną wymianę danych pomiędzy Centrum Egzaminowania a Dziekanatem ALK oraz stanowi duże ułatwienie dla studentów i wykładowców, którzy mogą m.in. logować się do Inspery tymi samymi danymi co w innych systemach uczelni.

Norweska firma Inspera jest długoletnim partnerem PCG Academia. Inspera dostarcza oprogramowania do elektronicznego egzaminowania studentów, zapewniającego bezpieczeństwo i przejrzystość egzaminów online.

Swoje oprogramowanie Inspera stworzyła we współpracy z University of Oslo, jedną z najlepszych skandynawskich uczelni. Jak dotąd system Inspera został wdrożony na 70 uczelniach w całej Europie.

O popularności systemu Inspera decydują w szczególności jego wygoda użytkowania, skalowalność oraz kompleksowość. Inspera jest aplikacją webową – dostarczana jest jako usługa, nie wymaga instalacji, a do działania wymaga tylko przeglądarki internetowej. Pozwala to realizować egzaminy na różnych urządzeniach: komputerach stacjonarnych, laptopach czy tabletach.

Platforma umożliwia zaplanowanie i realizację wszystkich aspektów egzaminowania studentów, w tym planowanie egzaminów, tworzenie pytań, nadzór nad realizacją egzaminu, elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej, stały zapis postępów na serwerach oraz przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum.

Wdrożenie systemu Inspera pozwoliło ALK na ujednolicenie warunków egzaminowania dla studentów, przyśpieszenie procesu sprawdzania prac, usprawnienie komunikacji między wykładowcą a studentem oraz zabezpieczenie egzaminów – liczbę przypadków ściągania na egzaminach zredukowano o 70%.

Jak z sukcesem przejść na elektroniczne egzaminowanie i jak przeprowadzić udane wdrożenie? Zachęcamy do kontaktu z Anną Pałygą, Ambasadorem Marki Inspera.

 

Kontakt do Ambasadora Marki Inspera:

Anna Pałyga, Ambasador Marki Inspera, Kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce ALK

aruszkowska@kozminski.edu.pl