Sciencecloud, ekosystem IT do zarządzania nauką stworzony przez PCG Academia, staje się podstawowym narzędziem w procesie przygotowania do ewaluacji na coraz większej liczbie uczelni.

Najnowszą uczelnią w rodzinie użytkowników Sciencecloud została Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, która zawarła umowę z PCG Academia we wrześniu tego roku.

W ramach umowy na Akademii zostaną wdrożone i uruchomione w modelu SaaS dwa moduły Sciencecloud: Ewidencja oraz Analityka. Wdrożona platforma ułatwi gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym i artystycznym pracowników uczelni, a także umożliwi monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych.

Dzięki Sciencecloud gdańska Akademia Wychowania Fizycznego będzie mogła również prognozować rezultaty ewaluacji i optymalizować dobór osiągnięć dla uzyskania możliwie najlepszego wyniku w ocenie parametrycznej.

Uruchomienie Sciencecloud w uczelni zajmie jedynie pięć tygodni i nastąpi jeszcze w październiku. Szybki start możliwy jest dzięki dostarczaniu Sciencecloud jako usługi chmurowej. Model usługowy pozwala też na stałe aktualizowanie systemu do zmieniających się wymogów prawa, przeprowadzane przez PCG Academia bez angażowania uczelni.

Sciencecloud to nowoczesny ekosystem do zarządzania informacją naukową. Cztery ściśle zintegrowane ze sobą moduły – Analityka, Ewidencja, Ocena Pracownicza i Repozytorium – pozwalają kompleksowo obsłużyć potrzeby uczelni związane z procesem zarządzania informacją naukową, jej raportowaniem i rozpowszechnianiem.

Z Sciencecloud korzysta szerokie spektrum podmiotów podlegających ewaluacji naukowej, takich jak wiodące uniwersytety, topowe szkoły niepubliczne, uczelnie artystyczne oraz instytuty badawcze.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD