PCG Academia rozpoczyna nowy, ekscytujący projekt dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. 

Jednym z głównych punktów współpracy będzie wdrożenie platformy low-code WEBCON BPS do cyfryzacji i automatyzacji procesów na uczelni. Na rozwiązaniu naszego partnera, firmy WEBCON, opierać się będzie uczelniana platforma e-usług. 

W ramach platformy WEBCON uruchomione zostaną elektroniczne obiegi dokumentów studenckich i pracowniczych, w tym umów, PITów, kartotek oraz stypendiów stażowych i doktorskich. Wdrożenie platformy ułatwi uczelni kontrolę nad realizowanymi procesami i podniesie efektywność zarządzania dokumentacją.  

Dla Akademii WSB dostarczymy również aplikację mobilną dla studentów i dydaktyków, która zapewni dostęp do najważniejszych i aktualnych informacji w zakresie przebiegu studiów, szybki i prosty kontakt z uczelnią oraz dostęp do wybranych e-usług. Wdrożymy również e-usługę płatności online. 

Dostarczone rozwiązania, czyli aplikacja, platforma low-code i osadzone na niej e-usługi zostaną zintegrowane z systemami informatycznymi uczelni poprzez REST API, co pozwoli na bieżącą wymianę danych i ich aktualizację w czasie rzeczywistym. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla użytkowników nowych systemów. 

Realizacja projektu przyniesie w efekcie usprawnienie pracy administracji uczelni, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu świadczonych usług. 

O Akademii WSB

Akademia WSB należy do ścisłej czołówki Rankingu Uczelni Niepublicznych wg. Perspektyw. Posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego oraz doktora w 4 dyscyplinach naukowych. Kształci na 22 kierunkach studiów, w tym studiach MBA realizowanych we współpracy z biznesem. Uczelnia jest też liderem w kształceniu podyplomowym z ofertą ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Akademia WSB posiada prestiżowe międzynarodowe akredytacje oraz członkostwa, a także realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju opartą na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Na przestrzeni 27 lat uczelnia wypromowała łącznie ponad 50 000 absolwentów. PCG Academia współpracuje z Akademią WSB od 2019 roku. Wcześniej wdrożyliśmy nasz system dziekanatowy oraz partnerskie rozwiązanie Inspera do elektronicznego egzaminowania. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS