Jedną z dróg rozwoju PCG Academia jest dążenie do ciągłego podnoszenia jakości systemów dla szkolnictwa wyższego. Rozwój oferty i jakości świadczonych usług jest możliwy wyłącznie poprzez budowanie organizacji zorientowanej na potrzeby klienta, którym nie są tylko uczelnie jako instytucje, ale również grupy wewnętrznych interesariuszy: władze uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni oraz studenci. Orientacja proklientowska jaką budujemy w PCG Academia jest uzupełniana wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu efektywnego zarządzania projektami. Pracownicy PCG Academia uczestniczyli w 10-miesięcznym projekcie szkoleniowym autorstwa Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) Centrum Doradztwa i Kształcenia Menadżerów. Wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem dzielili się z nami wybitni eksperci, praktycy i trenerzy współpracujący z ALK (w kolejności alfabetycznej): Iwona Bobrowska-Budny, Nadejda Kirova, Maciej Madziński, Marcin Mydlak, Piotr Ogonowski i Karina Popieluch.