W dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia oraz przy udziale sześciu firm dostarczających nowoczesne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni, odbyła się druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni. Konferencję uroczyście otworzyli profesorowie Łukasz Sułkowski (w imieniu PCG) oraz Jerzy Woźnicki (w imieniu Fundacji Rektorów Polskich i KRASP).

W sesji plenarnej zaprezentowali się przedstawiciele firmy Avista – Edyta Niemyjska oraz Dariusz Dąbek, którzy omówili praktyczne aspekty wydatkowania środków w ramach projektów w działaniu PO WER 3.5. Po nich głos zabrał Piotr Ogonowski, ekspert ds. Transformacji Organizacji i Zarządzania Projektami, który dokonał przeglądu skutecznych metod zarządzania projektami w otoczeniu uczelnianym.

Główną część Akademii Innowacji stanowiły prezentacje innowacyjnych rozwiązań informatycznych oferowanych przez krajowych i zagranicznych dostawców usług dla uczelni. Prezentacje odbywały się w dwóch ścieżkach tematycznych – Manage & Administer poświęconej rozwiązaniom administracyjno-zarządczym oraz Teach & Learn, w której pokazano narzędzia wspierające kształcenie studentów.

Prezentacje z konferencji udostępniamy poniżej:

Sesja plenarna

Prezenterzy: Edyta Niemyjska (AVISTA), Dariusz Dąbek (AVISTA)

Prezenter: Piotr Ogonowski, ekspert ds. Transformacji Organizacji i Zarządzania Projektami

 

Rozwiązania Manage & Administer

  • POWER BI – nowoczesne narzędzie analizy danych z całej uczelni i jej poszczególnych jednostek czyli system business intelligence dla uczelni.

Prezenterzy: Bartłomiej Graczyk (Microsoft Polska), dr Ścibór Sobieski (PCG Academia)

Prezenterzy: Magda Sochacka (PCG Academia), Łukasz Nowak (PCG Academia)

Prezenterzy: Paulina Puścian-Sobieska (PCG Academia), Piotr Masalski (PCG Academia)

  • Salesforce ERM – prezentacja Higher Education Data Architecture (HEDA) czyli CRM da uczelni.

Prezenter: Adrian Gawryszewski (Think Beyond)

Prezenter: Piotr Masalski (PCG Academia)

 

Rozwiązania Teach & Learn

Prezenterzy: Valeriia Gorlushko (Akademia Leona Koźmińskiego), Truls Bohm (Inspera Vice President)

Prezenter: Jakub Salamon (3strona.pl)

  • Blackboard Learn Ultra – najnowsza odsłona jednego z najpopularniejszych systemów do tworzenia i zarządzania kursami e-learningowymi

Prezenterzy: Anna Warda- – Ritzen (PCG Academia), Magda Sochacka (PCG Academia)

  • Blackboard Ally – narzędzie współpracujące z platformą Moodle i Blackboard zwiększające dostępność treści edukacyjnych poprzez m.in. konwersję na formaty audio, elektroniczny Braille czy e-book.

Prezenterzy: Anna Warda- – Ritzen (PCG Academia), Magda Sochacka (PCG Academia)

Prezenterzy: Justyna Kubicka (N-educatio), Kamil Malarski (N-educatio), Michał Stopa (N-educatio)

 

PCG Academia pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi dostawcami rozwiązań prezentowanych podczas Akademii Innowacji, a także blisko współpracuje z ekspertami firmą AVISTA specjalizującą się w skutecznym aplikowaniu o środki w ramach programu POWER 3.5.

W ramach następnych kroków zachęcamy Państwa do aplikowania po dostępne w perspektywie 2019-2020 fundusze unijne i skorzystania z możliwości konsultacji pomysłów na projekty z wybranymi przez Państwa ekspertami i dostawcami rozwiązań technologicznych dla uczelni.

Dla ułatwienia komunikacji uruchomiliśmy dedykowaną infolinię (17) 777 37 00 lub (22) 53 53 712, za pomocą której będą Państwo w stanie w łatwy sposób umówić spotkanie z dostawcami i z ekspertami ds. finansowania.