Akademia Innowacji 2020 przeznaczona jest dla liderów chcących się rozwijać szkół wyższych, zainteresowanych projakościowym zarządzaniem uczelnią. W trakcie wydarzenia, które odbędzie się 9 lutego 2018 roku w Warszawie, przedstawiciele uczelni spotkają się z globalnymi i krajowymi liderami w zakresie rozwiązań i systemów dla uczelni – dostarczającymi systemy ERP dla uczelni, systemy LMS dla uczelni, system dziekanatowy oraz systemy e-learningu dla studentów. Wysoki poziom Akademii Innowacji potwierdza honorowy patronat Fundacji Rektorów Polskich oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej.

W ramach Akademii Innowacji 2020 zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania doradcze i informatyczne, które podnoszą jakość kształcenia i zarządzania w szkołach wyższych. Będą to rozwiązania z jednej strony adresowane do kadry zarządczej szkół wyższych, jak system ERP dla uczelni, a z drugiej rozwiązania adresowane do kadry dydaktycznej, zapewniające wsparcie nauczania, jak system LMS dla uczelni, system e-learningu dla studentów czy aplikacje dla studenta, które są istotne dla unowocześnienia e-learningu dla studentów oraz mobilnej obsługi studentów.

Rozwiązania te będą również szczególnie przydatne w kontekście dostępności środków unijnych do roku 2020 oraz przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformy systemowej. Ustawa 2.0, finalizowana już przez rząd, gwarantuje uczelniom szeroką autonomię w zakresie zarządzania. Przewagę po wejściu w życie Ustawy 2.0 uzyskają te uczelnie, których liderzy będą potrafili mądrze nimi zarządzać, co można osiągnąć, gdy strategicznie ważne decyzje zarządcze i dydaktyczne będą podejmowane w oparciu o rzetelnie gromadzone i analizowane dane. Do tego potrzebne są jednakże odpowiednie narzędzia. Zmiany finansowania uczelni, zwłaszcza połączenie dotacji na badania i kształcenie, będą wymagały sprawniejszego planowania zasobów uczelni, co umożliwia system ERP dla uczelni.

Wyzwaniem dla szkół wyższych jest również zmniejsząca się liczba studentów – uczelnie będą musiały aktywniej ubiegać się o studentów, oferując im np. wyższą jakość i komfort kształcenia, rozbudowaną ofertę e-learningu dla studentów, łatwy w obsłudze i atrakcyjny system LMS dla uczelni, praktyczne aplikacje dla studenta albo mobilną obsługę studentów.

W ciągu ostatniej dekady polskie uczelnie przeznaczyły ponad 200 mln złotych na wdrażanie rozmaitych technologii wspierających zarządzanie szkolnictwem wyższym. Inwestycje te nie przełożyły się jednak wprost na podniesienie poziomu kształcenia i badań naukowych. Budowa i utrzymanie odpowiednich i efektywnych zintegrowanych ekosystemów IT w uczelniach wspierających proces decyzyjny nadal jest wyzwaniem, z którym zmierzyć się musi środowisko akademickie.

Miejscem merytorycznej debaty nad tym wyzwaniem i prezentacji nowoczesnych technologii, które stanowić będą istotne wsparcie dla zarządzania uczelnią i wsparcie nauczania, będzie Akademia Innowacji 2020. Do udziału zaprosiliśmy głównych decydentów w procesie wdrażania i rozwoju systemów IT w wiodących polskich uczelniach, zarządy polskich i międzynarodowych firm dostarczających sprawdzone rozwiązania dla uczelni oraz ekspertów w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych.

Wśród nich znaleźli się czołowi dostawcy systemów LMS dla uczelni i systemów e-learningu dla studentów, z których korzystają setki uczelni na całym świecie – Blackboard, Instructure (Canvas) i itslearning, a także polscy dostawcy rozwiązań zapewniających wsparcie nauczania – SuperMemo, Wydawnictwo Naukowe PWN i ESCOLA, twórca aplikacji dla studenta mstudia.pl. Systemy ERP dla uczelni wspomagające zarządzanie uczelnią zaprezentują PCG Academia oraz ARCUS SI. Rozwiązania dla uczelni przedstawią również INSPERA (system do bezpiecznego elektronicznego egzaminowania studentów) oraz Bank Zachodni WBK (program Santander Universidades i Smartcard – Elektroniczna Legitymacja Studencka z funkcją płatniczą).

Uczestnicy poznają rozwiązania wspierające realizację kluczowych zadań uczelni – rekrutacji optymalnie dopasowanych kandydatów, retencji studentów i umiejętnego wprowadzania ich na rynek pracy, uzyskiwania akredytacji i wielu innych. Prezentowane narzędzia wspomogą również proces awansu uczelni w międzynarodowych rankingach. Oprócz prezentacji na przedstawicieli uczelni czeka też unikalna możliwość indywidualnych konsultacji z dostawcami technologii i ekspertami ds. finansowania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem i do aktywnego udziału w Akademii Innowacji 2020.

Program Akademii Innowacji 2020 do pobrania