Na początku marca ukazała się tegoroczna edycja rankingu dziedzinowego przygotowywanego przez Quacquarelli Symonds. W zestawieniu QS World University Rankings by Subject 2021 zakwalifikowało się 18 polskich instytucji w 30 dyscyplinach.

Celem rankingu jest zidentyfikowanie uczelni wiodących w danej dziedzinie. W zamierzeniu twórców ranking ma pomóc studentom w wyborze najlepszej uczelni w interesującej ich dyscyplinie. W edycji 2021 przeanalizowano ponad 14 tys. programów studiów realizowanych na 1452 uczelniach.

Ranking dzieli na pięć obszarów: „Arts & Humanities”, „Engineering & Technology”, „Life Sciences & Medicine”, „Natural Sciences” oraz „Social Sciences & Management”. Łącznie obejmują one 51 dyscyplin.

W obszarze “Arts & Humanities” polskie uczelnie znajdziemy w dziedzinach: Archaeology, Art & Design, English Language & Literature, History, Linguistics, Modern Languages, Performing Arts oraz Philosophy. Wśród zestawień w tych dyscyplinach znalazły się: sześciokrotnie Uniwersytet Warszawski (najwyższe miejsce: grupa 101-150), czterokrotnie Uniwersytet Jagielloński (101-150), trzykrotnie Uniwersytet im. A. Mickiewicza (101-150) oraz jednokrotnie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (101-150), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (51-100) oraz Uniwersytet Łódzki (251-300).

Z kolei w obszarze „Engineering and Technology” dominują politechniki. Polskie uczelnie zakwalifikowano w dziedzinach: Computer Science and Information Systems, Chemical Engineering, Civil and Structural Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering oraz Petroleum Engineering. Najczęściej w zestawieniach pojawia się Politechnika Warszawska – sześć razy, z czego najwyżej w grupie 151-200. Wśród pozostałych uczelni są: czterokrotnie Akademia-Górniczo Hutnicza (101-150), trzykrotnie Politechnika Wrocławska (301-350), dwukrotnie Politechnika Poznańska (351-400) oraz po jednym razie: Politechnika Gdańska (401-450), Uniwersytet Jagielloński (551-600) oraz Uniwersytet Warszawski (251-300).

W następnym obszarze – „Life Sciences & Medicine” – są cztery dyscypliny, gdzie znalazły się polskie uczelnie: Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Medicine oraz Psychology. Wśród nich jest uczelnia, która zdobyła najwyższe miejsce ze wszystkich zaklasyfikowanych do rankingu. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskała 70. miejsce w dyscyplinie Agriculture & Forestry. To jedyna uczelnia, która w jakiejkolwiek dyscyplinie znalazła się w pierwszej setce. Pozostałe polskie uczelnie w tym obszarze to dwukrotnie Uniwersytet Jagielloński (301-350) i Uniwersytet Warszawski (201-250), a jednokrotnie zaś Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (251-300), Uniwersytet im. A. Mickiewicza (501-550), Uniwersytet Wrocławski (601-620) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (601-650). Ponadto w dyscyplinie Biological Science w grupie miejsc 501-550 znajdziemy również Polską Akademię Nauk.

Obszar „Natural Sciences” obejmuje kategorię, gdzie najliczniej występują polskie uczelnie – była to Chemistry. Oprócz tego uczelnie z Polski znajdziemy w Enviromental Studies, Geography, Materials Sciences oraz Mathematics. Najczęściej, bo czterokrotnie w tych zestawieniach znalazł się Uniwersytet Jagielloński (najwyższe miejsce: 151-200). Za UJ uplasowały się: trzykrotnie Uniwersytet Warszawski (151-200), Politechnika Warszawska (251-300) i Politechnika Wrocławska (301-350), a dwukrotnie zaś Uniwersytet Wrocławski (451-500), Politechnika Poznańska (351-400) oraz Polska Akademia Nauk (351-400). W rankingu w tym obszarze znajdziemy również Politechnikę Gdańską (451-500), Uniwersytet im. A. Mickiewicza (501-550) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą (301-350).

Ostatni obszar rankingu to „Social Sciences & Management”, gdzie polskie uczelnie zaklasyfikowały się w dyscyplinach: Accounting & Finance, Business & Management Studies, Communication & Media Studies, Economics & Econometrics, Law & Legal Studies, Politics oraz Sociology. Liderem w tym obszarze został Uniwersytet Warszawski, który pojawił się w zestawieniach sześciokrotnie, w tym najwyższe miejsce wyniosło 151-200. Z kolei trzykrotnie odnajdziemy Uniwersytet Jagielloński (201-250) oraz Szkołę Główną Handlową (251-300). Zaskakująco raz pojawia się również uczelnia techniczna – Politechnika Warszawska (401-450). W tym obszarze znalazła się także jedyna niepubliczna uczelnia z Polski w całym rankingu QS, którą jest Akademia Leona Koźmińskiego (451-500).

Jesteśmy dumni widząc wśród najlepiej ocenianych uczelni świata wielu naszych klientów. Szczególne gratulacje kierujemy do Uniwersytetu Jagiellońskiego, który znalazł się w rankingu w aż 15 różnych dyscyplinach. Serdecznie gratulujemy również warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jedynej polskiej akademii sztuki w rankingu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jedynej prywatnej uczelni z Polski w rankingu.

Rankingi QS zaliczane są do najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Oprócz globalnego rankingu uczelni publikowane są także zestawienia dla wybranych dziedzin. Metodologia rankingu dziedzinowego obejmuje cztery główne kryteria: reputacja uczelni w danej dyscyplinie wśród kadry akademickiej (ankieta ponad 100 tys. akademików), reputacja pracodawców (blisko 50 tys. ankietowanych), cytowania (na podstawie bazy Scopus) oraz indeks Hirscha.

Dokładne wyniki rankingu QS World University Rankings by Subject 2021 można sprawdzić na stronie: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021.